Spotkanie informacyjne - konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.
Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.

W środę, 7 kwietnia br. odbyło się zdalne spotkanie poświęcone omówieniu konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie informacyjne

W ramach spotkania pracownicy Referatu ds.Osób z Niepełnosprawnościami ROPS: Monika Pazik - Kierownik i Bożena Ugowska, szczegółowo omówili następujące zagadnienia:

  • wymagania konkursowe,
  • zasady,
  • terminarz, 
  • kryteria oceny oraz poinformowali
  • przygotowanie sprawozdania.

Na zakończenie odbył się także panel dyskusyjny, podczas którego między innymi udzielono odpowiedzi na zadane pytania dotyczące konkursu. W spotkaniu uczestniczyły także Katarzyna Weremko - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która wprowadziła do spotkania oraz Agnieszka Zabłocka - Zastępca Dyrektora.

Do pobrania

view szablon artykułu