Spotkanie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej

Uczestnicy wizyty studyjnej w Centrum Integracji Społecznej w Mienianach Fot. Justyna Czernij - Jezierska

W dniach 27-30 sierpnia 2018 roku przedstawiciele Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej uczestniczyli w czterodniowym spotkaniu wyjazdowym sieci kooperacyjnych Podmiotów Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego „Wizyta studyjna Lubelszczyzna".

 

Podczas wizyty uczesnicy zapoznali się z działalnością Centrum Integracji Społecznej w Chełmie ponadto, wzieli udział w warsztatach integracyjnych, obserwowali zajęcia reintegracji zawodowej w pracowni fryzjerskiej i kulinarnej. 

W spotkaniu służącym wymianie doświadczeń w organizacji i prowadzeniu zatrudnienia socjalnego oraz działalności uczestniczyli członkowie Rady Programowej Konwentu CIS KIS Lubelszczyzny. 

Podczas spotkania w Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, uczestnicy wizyty zapoznali się z  działaniami CIS oraz warsztatów  remontowo-budowlanego, rolno-porządkowego, opiekuńczo – porządkowego, a także  gastronomiczno - cukierniczego w Hrubieszowie. 

Spotkanie wyjazdowe odbywało się w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

view szablon artykułu