Kooperacja Efektywna i Skuteczna

Spotkanie zespołu do spraw wdrażania „Modelu Kooperacji”

Spotkanie zespołu do spraw wdrażania „Modelu Kooperacji" w siedzibie ROPS Toruń

W dniach 11- 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie zespołu ds. wdrażania Modelu Kooperacji w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna".

W czasie spotkania zaprezentowano przedstawicielom z terenu Makroregiony II harmonogram działań projektowych zaplanowanych do końca II kamienia milowego. Ponadto, na spotkaniu omówiono sposób testowania narzędzi zawartych w „Modelu Kooperacji".

view szablon artykułu

O projekcie

Kooperacja – efektywna i skuteczna

„Kooperacja – efektywna i skuteczna" Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane...


Za realizację projektu ze strony Regionlanego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
odpowiada Zespół ds. projektów
 

Kontakt
Marta Zatorska
tel.: 58 326 88 1
e-mail: m.zatorska@pomorskie.eu