Kolejni wyróżnieni w konkursie Pomorskie dla Seniora! Uhonorowani w powiecie człuchowskim

Zdjęcie przedstawia laureatów nagrody - Stowarzyszenie Rodzinę Kolpinga. Fot. Barbara Bałka
Zdjęcie przedstawia laureatów nagrody - Stowarzyszenie Rodzinę Kolpinga. Fot. Barbara Bałka

W poniedziałek 19 lipca 2021r. w Człuchowskim Centrum Pasji Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Leszek Bonna w towarzystwie Pełnomocniczki Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej - Barbary Bałki uhonorował laureatów w kategoriach „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior" oraz "Przyjaciel Seniora".

 

Laureatka w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior" - Pani Wiesława Chmielewska

Kandydaturę zgłosiła jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Człuchów.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Wiesława Chmielewska — 70 letnia mieszkanka Kołdowa położonego w malowniczej Gminie Wiejskiej Człuchów, od 17 lat przewodnicza Koła Gospodyń Wiejskich w Kołdowie, charyzmatyczna aktywistka podejmująca oddolne inicjatywy społeczne skierowane do mieszkańców Gminy mające na celu zawężanie więzi międzypokoleniowych oraz aktywizację Seniorów w Gminie Człuchów. Przedsięwzięcia podejmowane przez panią Wiesię początkowo kierowane były wyłącznie do mieszkańców wsi Kołdowo, jednak zawsze zyskiwały one rangę projektów gminnych i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Człuchów oraz uznaniem władz samorządowych.

Pani Wiesia jako wolontariuszka, zawsze jako pierwsza wyciąga dłoń do potrzebujących oraz inicjuje oddolne inicjatywy różnego typu. Objawia się to w różny sposób, raz jest to zbiorka pieniędzy dla chorych lub WOŚP, podczas których angażuje całą Gminę do aktywnego udziału, a innym razem odwiedza cierpiących w Człuchowskim Hospicjum z ciastem i dobrym słowem, organizując dla nich niezapomniane chwile. Wszelkie działania podejmowane przez panią Wiesię prowadzone są cyklicznie i przyciągają grono wiernych współpracowników, dla których jest motorem napędowym do działania. Odnosi się wrażanie, że pomimo wieku Jej niegasnący zapał oraz niespożyta energia, a także uśmiech na twarzy nie tylko scala lokalne środowiska oraz motywuje do współpracy ale wręcz zawstydza młodsze koleżanki co jest dodatkowym bodźcem dla Nich do działania.

Pani Wiesia sama mówi, że „.sprawami seniorów zajmujemy się dlatego, że osoby starsze zbyt często traktowane są przedmiotowo. Tymczasem najważniejsze jest dowiedzieć się, czego dana osoba potrzebuje, co chce zrobić, jakiego wyboru dokonać...". W życiu kieruje się przesłaniem „Aktywnie, wspólnie, dla innych". Prowadzona przez nią działalność na rzecz Seniorów ma na celu nakłonienie ich do podejmowania różnego typu aktywności i zaangażowania się w życie społeczne i kulturalne lokalnych społeczności w których mieszkają na co dzień. Zawsze podkreśla że dziękuje zwłaszcza za to, że będąc na emeryturze nie porzuciła swoich zainteresowań i umiejętności, tylko z pasją przekazuje je innym, młodszym pokoleniom, które czerpią z jej doświadczenia garściami.

Akcje społeczne jakie zostały przygotowane i zrealizowane przez Panią Wiesławę Chmielewską to również podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych, realizowane na terenie Gminy Człuchów na początku 2019 roku. Kurs komputerowy miał na celu „oswojenie" Seniorów ze światem wirtualnym, tak bardzo ingerującym w życie codzienne - portale społecznościowe, zasady bezpieczeństwa kont bankowych w Internecie, transakcje w sieci, kultura w sieci oraz komunikatory to główne zagadnienia które zostały omówione z Seniorami.

Kolejnym wzywaniem podjętym przez Panią Wiesię jest organizowanie międzypokoleniowych spotkań oraz warsztatów lub szkoleń o tematyce kulturalnej, kulinarnej, florystycznej, sportowej czy społecznej dla mieszkańców, a co za tym idzie realizacja wspólnych projektów. Należą do niech przede wszystkim spotkania z okazji: Dni Seniora, Dni Kobiet, Dni Dziecka, Dni Gminy Człuchów, wszelkich uroczystości Gminnych typu: Dzień ziemniaka, Dożynki, Święto Młodości, itp.

Okres pandemii stanowił wyzwanie dla wszystkich działaczy społecznych, jednakże Pani Wiesia pomimo realnego zagrożenia (ze względu na wiek) nie odpuszczała i wspierała akcje „Przeszyjmy to razem", realizowaną na terenie Gminy Człuchów w okresie pandemii COVID-19 tj. od 12 marca 2020r., we współpracy z wolontariuszkami z 10 innych Kół Gospodyń Wiejskich, szyła maseczki wielokrotnego użytku, które zostały bezpłatnie rozdysponowane wśród Seniorów Gminy.

Przedstawione powyżej wydarzenia mają na celu aktywizację wiejskiej społeczności w ich małych ojczyznach, zacieśnianie więzi międzypokoleniowych, które pogłębiają się dzięki impulsom do działania, wysyłanym przez Panią Wiesię. Jej zaangażowanie w życie człuchowskich Seniorów, charyzma oraz poświęcenie czasu wolnego zawsze przynosi wymierne efekty i rezultaty w postaci pozytywnego oddźwięku społecznego oraz chęci uczestnictwa w realizowanych przez nią oddolnych inicjatywach społecznych oraz projektach.

Laureat w kategorii „Przyjaciel Seniora" - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Kandydaturę zgłosiła: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego:– Gmina Miejska Człuchów.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga w Człuchowie (SRK) na terenie miasta, gminy i powiatu człuchowskiego działa od 2017r., pod przewodnictwem ks. Krystiana Feddek i Wiesławy Murdza.

Dotychczasowa działalność SRK opiera się na krzewieniu idei wolontariatu, w myśli tezy przewodniej „pomoc dla samopomocy". Podejmowane inicjatywy społeczne skierowane do mieszkańców miasta, gminy i powiatu człuchowskiego, mają na celu budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez aktywizację seniorów i młodzieży. Początkowo działalność organizacji skupiała się na inicjatywach kierowanych wyłącznie do mieszkańców miasta, jednak zwykle zyskiwały one rangę projektów powiatowych i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz uznaniem władz samorządowych. Na linii współpracy samorząd — SRK, zawsze można liczyć na otwartość organizacji na wyzwania stawiane przez los oraz pełne zaangażowanie jej członków.

Okres pandemii COVID-19 był i jest ogromnym wyzwaniem dla samorządów, a przede wszystkim organizacji pozarządowych. Pomimo panującego zagrożenia, wolontariusze SRK prowadzili na ternie miasta wiele cennych inicjatywy kierowanych w szczególności do człuchowskich seniorów:

  • Akcja pn. „Solidarni z seniorami" prowadzona od 12 marca 2020r., do dziś, ma na celu ograniczenie przebywania w miejscach publicznych osób starszych, które potrzebowały wsparcia w codziennych czynnościach tj. w zaopatrzeniu w artykuły spożywcze, w leki, w wyprowadzeniu psa, załatwianie spraw w urzędzie, na poczcie lub innych pilnych zdarzeniach. Projekt prowadzony był przez wolontariuszy SRK we współpracy z MOPS w Człuchowie, Komendą Powiatowej Policji oraz Urzędem Miasta. Z pomocy wolontariuszy korzystało 50-ciu potrzebujących seniorów z terenu Naszego miasta.
  • Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, którą wolontariusze SRK prowadzą od 2020r do dziś. Beneficjentami projektu są seniorzy oraz osoby potrzebujące. Projekt realizowany jest we współpracy z MOPS w Człuchowie.
  • Projekt rządowy „Wspieraj Seniora" — uzupełnienie akcji „Solidarni z seniorami". Realizacja działania odbywała się w 2020r, i prowadzona była przez wolontariuszy SRK.
  • Flagowym projektem SRK jest festiwal radości chrześcijańskiej: "Katolicy na ulicy", organizowanym w partnerstwie publiczno-prywatno-społecznym. 

Warto podkreślić, że wszelkie działania podejmowane przez SRK prowadzone są cyklicznie i przyciągają grono wiernych współpracowników oraz odbiorców, dla których organizacja jest motorem napędowym do działania. Odnosi się wrażanie, że obowiązki członków stowarzyszenia, mimo iż angażują coraz więcej ich czasu prywatnego, dodają im niespożytej energii do dalszego działania i podejmowania kolejnych inicjatyw.

Przedstawiony powyżej opis działalności Stowarzyszenia Rodziny Kołpinga w Człuchowie, które ma na celu aktywizację społeczności powiatu człuchowskiego w ich małych ojczyznach, zacieśnianie więzi międzypokoleniowych, oraz propagowanie idei wolontariatu stanowi o sile organizacji. Jest to argumentacja dzięki której — mamy nadzieję -docenią Państwo działalność Stowarzyszenia i wyróżnią je tytułem „Przyjaciel Seniora".

Nagrody

Nagrodami przewidzianymi w kategorii "Zwyczajny-Niezwyczajny Senior" są dyplom, grafika z widokiem Gdańska oraz kosz z produktami regionalnymi, natomiast dla kategorii "Przyjaciel Seniora" są to dyplom i grafika z widokiem Gdańska. 

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Zdjęcia przedstawiają przebieg uroczystości. Fot. Barbara Bałka]

view szablon artykułu