V Kongres Współpracy Lokalnej

Fot.: Jarosław Rutkowski

W czwartek 6 września w Słupsku odbył się V Kongres Współpracy Lokalnej. Wydarzenie zgromadziło wiele osób zaangażowanych na rzecz działań społecznie użytecznych.

 

W dyskusji nad kondycją obywatelskości w Polsce wzięli udział – Paweł Orłowski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Krystyna Danilecka-Wojewódzka Wiceprezydentka Miasta Słupska, Henryk Wujec Działacz społeczny, Doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uczestnicy panelu zwrócili uwagę na potrzebę edukacji obywatelskiej oraz systemowego wsparcia sektora pozarządowego.         

Eksperci ze Stowarzyszenia BORIS, Stowarzyszenia Klon/Jawor, Centrum OPUS Łódź, Witkac.pl oraz uczestnicy kongresu dyskutowali na temat 15 lat stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podkreślono ważną rolę przedmiotowej ustawy dla sektora pozarządowego oraz potrzebę dalszej debaty nad zapisami w zakresie aktywności lokalnej.

W ramach kongresu debatowano także nad doświadczeniami w kształtowaniu współpracy społecznej. Aleksandra Zemke Prezeska Smilemundo zaprezentowała polityki miejskie w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w Barcelonie. O działaniach na rzecz dobra wspólnego dyskutowali Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska, Jerzy Owsiak Prezes    Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Marta Makuch Prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

 

view szablon artykułu