VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

W środę 12 czerwca 2019 roku, w Domu Nauczyciela w Gdańsku, odbył się VIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia

W środę 12 czerwca 2019 roku, w Domu Nauczyciela w Gdańsku, odbył się VIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.

Podczas Zjazdu zostały zaprezentowane czteroletnie działania Stowarzyszenia.

Uroczystość stała się również okazją do podziękowania wszystkim, którzy działają na rzecz Stowarzyszenia. W gronie wyróżnionych i docenionych znalazli się przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego: Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Tamara von Wiecka – Olszewska z Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którzy odebrali medale 30-lecia Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Wśród nagrodzonych znaleźli się również Pani Anna Korcz z Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej oraz Pan Maciej Kukla reprezentujący Urząd Miejski w Gdańsku.

Zjazd Delegatów udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrał nowy Zarząd Stowarzyszenia.

view szablon artykułu