W województwie pomorskich działa ponad 40 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wkrótce po raz pierwszy w urzędzie marszałkowskim odbędzie spotkanie przedstawicieli pomorskich UTW [ZAPROSZENIE]

Marianna Borawska członkini Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej podczas spotkania Seniorów w Gdańsku
Pomorskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbędzie się 7 października br. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Fot. Maciej Kochanowski

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaprasza na inaugurację Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odbędzie już wkrótce w urzędzie marszałkowskim w Gdańsku.


Cel wydarzenia

Jaki jest cel forum? Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej wyjaśnia:  Pomorskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku to wyjątkowe wydarzenie, które stanowić będzie płaszczyznę wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Pomorza. Podczas spotkania prelekcję na temat „Standardów działania polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wyzwania i bariery" poprowadzi Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy, sympatyków oraz inne osoby, dla których ważna jest idea uniwersytetów trzeciego wieku!

Informacje organizacyjne

Pomorskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbędzie się 7 października br. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:30, zakończenie planowane jest o godz. 14:00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do dnia 2 października 2019r. pod nr tel. 58 32-68-725, lub na adres e-mail: i.olczak@pomorskie.eu

Do pobrania:

view szablon artykułu