Wizyta specjalistów ds. standardu w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez PSONI w Gdańsku

Fot. Magdalena Kanka

W związku z realizacją projektu Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 11 czerwca br. w dwóch lokalizacjach w Gdańsku odbyło się spotkanie specjalistów ds. standardu z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem spotkaniazapoznanie się z funkcjonowaniem podopiecznych w mieszkaniach chronionych oraz możliwość wdrożenia istniejących rozwiązań w standard mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

W pierwszej lokalizacji Pani Danuta Wójcicka – kierownik PSONI w obecności zatrudnionej kadry (psychologa, dwóch asystentów osób niepełnosprawnych) oraz członka zarządu Stowarzyszenia, oprowadziła przybyłych gości po mieszkaniu, które zajmowało trzech podopiecznych. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki (dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz przedpokoju. Do mieszkania przynależy ogródek, do którego wchodzi się przez pokój jednego
z podopiecznych. Pani Wójcicka na wstępie zaznaczyła, że istnieje potrzeba części wspólnej
w mieszkaniu, która by integrowała mieszkańców i pogłębiała relacje interpersonalne. Ważnym elementem rozwoju społecznego mieszkańców jest kontakt z osobami przebywającymi w innych mieszkaniach chronionych bądź wspomaganych. Ww. dodała, że podstawą umieszczenia osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym jest wcześniejszy pobyt podopiecznego w mieszkaniu treningowym. Dodała, że ważną częścią radzenia sobie z samodzielnością jest współpraca z rodziną mieszkańca.

W drugiej lokalizacji mieszkanie chronione przeznaczone jest dla czterech podopiecznych.
Z chwilą przybycia na miejsce trzy mieszkanki wraz z asystentem osoby niepełnosprawnej oraz także z kierownikiem PSONI przywitały nowo przybyłych gości. Z uwagi na nieobecność jednej z podopiecznych podczas spotkania zaprezentowano: trzy pokoje, salon, kuchnię i łazienkę. Duże przestronne mieszkanie mimo, że znajdowało się przy głównej ulicy w centrum miasta było bardzo dobrze wyciszone. Podczas rozmowy Pani Wójcicka opowiadała o trudnych sytuacjach, zmianach osobowych w mieszkaniu oraz o tym jak ważny jest odpowiedni dobór zatrudnionych asystentów.

W obu lokalizacjach mieszkańcy przygotowali poczęstunek dla gości, z którymi podczas spotkania mogli porozmawiać. Opowiadali o tym czym się zajmują oraz jak spędzają czas wolny. Specjaliści zadawali pytania zarówno osobom współpracującym bezpośrednio z mieszkańcami jak
i samym podopiecznym.

Galeria zdjęć z wizyty w mieszkaniach chronionych w Gdańsku (11 czerwca 2019 roku)

view szablon artykułu

 

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni „Plus" oraz Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania"

---------------------------------------------

Badanie dostępności dla osób z niepełnosprawnością dotyczące dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu gminach województwa pomorskiego.

--------------------------------------------

Za realizację projektu ze strony Regionlanego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
odpowiada Zespół ds. projektów

Kontakt
Marta Zatorska
tel.: 58 326 88 1
e-mail: m.zatorska@pomorskie.eu