Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął program w zakresie wspracia OzN

Grafika tytułowa dot. artykułu

Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 31 sierpnia 2021 r. Uchwałą Nr 846/280/21 przyjął Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

 

Program powstał, jako kontynuacja Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Jest on dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym dla zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, Strategii Polityki Społecznej będącej integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Kierunkował on będzie prowadzone i planowane działania w ramach tego obszaru, jednocześnie uspójniając je z celami polityki regionalnej.

Za opracowanie programu odpowiadał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dokument jest już dostępny na naszej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

https://bip.pomorskie.eu/m,526,2021.html

view szablon artykułu