Wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w okresie pandemii [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia złączone dłonie kilku osób
Fot. pixabay.com

Zarząd Województwa Pomorskiego 21 kwietnia br. podczas zdalnego posiedzenia, podjął kroki mające na celu ułatwienie organizacjom pozarządowym możliwość pomocy osobom potrzebującym. Wśród tych ułatwień są m.in. minigranty i nowe terminy składania dokumentów, a do tego dogodniejsze aneksy już zawartych umów.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego wobec epidemii COVID-19 wdraża działania mające na celu wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw podejmowanych przez przedstawicieli sektora obywatelskiego. Oferowane wsparcie to m.in.: system mini-grantów, aktualizacja zadań publicznych i aneksy umów, wydłużenie terminów rozliczeń/sprawozdań, wsparcie Banków Żywności, pozyskiwanie dodatkowych środków, promocja działań organizacji pozarządowych, utworzenie banku danych o potrzebach placówek pomocy społecznej, pomoc finansowa ze środków Funduszu Pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Pomorska współpraca międzysektorowa kieruje swój uważny wzrok i energię w stronę dobra wspólnego – wspólnoty regionalnej Pomorza. Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym załączniku.

 

Załącznik do pobrania:

view szablon artykułu