Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach [OTWARTY KONKURS OFERT]

Fot. ©Depositphotos/andresr

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach.


Nabór ofert będzie trwał od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r.

Wypełnienie formularza ofertowego możliwe jest wyłącznie poprzez platformę www.witkac.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 127/24/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez zainicjowanie działalności liderów młodzieżowych w powiatach.

Informacje o konkursie pod adresem: https://bip.pomorskie.eu/a,60934,ogloszenie-1419.html

 

view szablon artykułu