Wzruszenie i podziękowania. Uroczysty Koncert z okazji Dnia Weterana w Operze Bałtyckiej

Uroczysty Koncert z okazji Dnia Weterana w Operze Bałtyckiej (14.09.2019r.) Na zdjęciu Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

W sobotę 14 września, w Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Weterana. Na koncert zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk kombatanckich. Organizatorem wydarzenia była Prezydent Miasta Gdańska.


Koncert z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej został zorganizowany już po raz szesnasty. Pierwszy odbył się w 2004 roku, w 65. rocznicę wybuchu II wojny światowej z inicjatywy prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza. W tym roku na widowni Opery Bałtyckiej zasiadło ponad 200 osób – kombatanci, ale też młodsze pokolenie gdańszczan.

Kombatanci podczas koncertu mieli okazję wysłuchać orkiestry symfonicznej oraz połączonych chórów oraz solistów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

Koncert Weterana był również okazją do uhonorowania tych, którzy swym działaniem wspierają stowarzyszenia i związki kombatanckie:

  • Pan Henryk Bajduszewski, Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych odznaczył Kombatancką Odznaką Jubileuszową Polska Niepodległa 1918-2018:
  • Panią Tamarę von Wiecką – Olszewską,
  • płk. prof. dr. hab. n. med. Henryka Szarmacha.
  • Pan Stanisław Skrzypski, Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej wygłosił laudację i odznaczył Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej:
  • Panią Hannę Zych - Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego
  • płk. dypl. Tadeusza Krawczyka.

 

Galeria zdjęć fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

view szablon artykułu