XXIV edycja Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

Fot.: RCIiWOP

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXIV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.

 

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2018 w następujących obszarach:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Edukacja

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:

  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku

Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 7 listopada 2018r. o godzinie 16:00.  Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły,  na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC.

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5,
80-236 Gdańsk
tel. 58 344 40 39.

Szczegółowych informacji udziela. Jerzy Boczoń – tel.: 602 696 044.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie konkursu na Nagrodę Bursztynowego Mieczyka, edycja 2018
  2. Wniosek nominacyjny do Nagrody Bursztynowego Mieczyka.
view szablon artykułu