Za nami spotkanie przedstawicieli Pomorskiego Konwentu Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej

Na zdjęciu: Justyna Rozbicka-Stanisławska Fot.: ROPS

W dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Jastrzębiej Górze, odbyło się spotkanie przedstawicieli Konwentu CIS i KIS z województwa pomorskiego. Spotkanie zorganizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP jako I etap spotkań w ramach projektu Pomorski System Przedsiębiorczości Społecznej. Koordynacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Harmonogram spotkania obejmował prezentacje projektów, wymianę dobrych praktyk, warsztatową pracę z trenerem oraz dyskusję na m.in. takie temat jak:

  • Wprowadzenie do problematyki tworzenia standardów.
  • Prawne aspekty ustawy o zatrudnieniu socjalnym, a standardy funkcjonowania podmiotów zatrudniani socjalnego
  • Praca nad standardami. Jakie powinny być standardy? Czy standardy minimum, czy standardy wyznaczające wysoki poziom jakości?

Celem spotkań przedstawicieli CIS i KIS jest opracowanie pomorskiego standardu działania CIS i KIS w województwie pomorskim, co pozwoli osiągnąć większy poziom spójności działań w tym zakresie oraz zapewnienie wsparcie dla funkcjonowania regionalnej sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.

 

 

view szablon artykułu