Za nami spotkanie szkoleniowe o tematyce ICF dotyczące mieszkalnictwa wspomaganego! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia.
Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia.

W dniach 20-21 lipca 2021 roku w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie szkoleniowe zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania – ICF (International Classification of Functioning).

 

Celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z wdrażanym dopiero w Europie i na świecie systemem ICF, którego zadaniem jest ujednolicenie sposobu opisywania i klasyfikacji niepełnosprawności, ale także funkcjonowania i zdrowia. ICF jest to zbiór informacji dotyczący rozpoznania jednostki chorobowej, która powoduje u pacjenta specyficzne dysfunkcje czy niepełnosprawności. Opisuje też wpływ tych dysfunkcji na funkcjonowanie, a więc wykonywanie czynność samoobsługowych, wykonywanie pracy zarobkowej, uczestniczenie w szeroko pojętym codziennym. W ramach powyższego projektu  wypracowany został Standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, który  zakłada stosowanie ICF przy rekrutacji osób z niepełnosprawnością do mieszkań wspomaganego oraz co najważniejsze będzie przydatnym wskaźnikiem podczas dobierania usług dla niepełnosprawnego mieszkańca. Dwudniowe spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Gmin biorących udział w projekcie, przedstawiciele partnerów projektu  oraz  pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadził Pan Rafał Skrzypczyk Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

 

[Poniżej galeria zdjęć. Zdjęcia przedstawiają przebieg szkolenia]

view szablon artykułu