Zagrożenie epidemiologiczne [AKTUALIZACJA]

Zdjęcie poglądowe. Kobieta w maseczce.
Fot. Pixabay.com

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, informujemy iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku we współpracy z Wojewodą Pomorskim wspiera działania organizacyjne prowadzone przez gminy i powiaty w zakresie pomocy społecznej. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną ROPS deklaruje możliwość współpracy na rzecz wsparcia samorządów lokalnych, w których sytuacja będzie tego wymagała.


Przypominamy, iż na zarażenie koronawirusem szczególnie narażone są osoby starsze i obciążone innymi chorobami np. układu krążenia, układu oddechowego czy przyjmujące leki obniżające odporność. Ponadto, z uwagi na charakter realizowanych zadań, pracownicy takich podmiotów jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodziny, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, placówki dla osób bezdomnych (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie) oraz inne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oferujące wsparcie osobom wykluczonym społecznie powinny zastosować szczególne środki bezpieczeństwa w swojej pracy.

 

ROPS odwołuje planowane na marzec wydarzenia

Informujemy również, że wszystkie zaplanowane do końca marca br. wydarzenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku zostają odwołane. O nowych terminach odwołanych wydarzeń poinformujemy wkrótce.

 

Aktualne informacje dot. zagrożenia

Więcej informacji o bieżącej sytuacji wynikającej z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym o sposobach reagowania, znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku pod adresem: www.koronawirus.pomorskie.eu

 

Komunikat specjalny MRPiPS 

Z uwagi na zagrożenie spowodowane koronawirusem, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało komunikat specjalny skierowany do Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego. Treść komunikatu znajduje się poniżej.

 

 1. Kierownicy podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ich pracownicy powinni zapoznać się i stosować podstawowe zasady dotyczące przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS CoV-2 dostępne na stronach www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz www.gis.gov.pl/ .
 2. Podmioty prowadzące centra i kluby integracji społecznej powinny zapewnić pracownikom i uczestnikom dostęp do niezbędnych środków higienicznych.
 3. W ciągu najbliższych 21 dni działania realizowane w podmiotach zatrudnienia socjalnego powinny zostać zaplanowane w taki sposób, aby ograniczyć zajęcia (szkolenia warsztaty itp.), w których w jednym czasie i miejscu spotykać się będzie większa grupa uczestników.
 4. Czas uczestnictwa w zajęciach centrum powinien zostać ograniczony do 6 godzin na dzień. Jednocześnie godziny rozpoczęcia i zakończenia uczestnictwa powinny być planowane w taki sposób aby ograniczyć przemieszczanie się uczestników w celu dotarcia na zajęciach w godzinach szczytów komunikacyjnych.
 5. Wszyscy osoby uczestniczące w zajęciach w podmiotach zatrudnienia socjalnego powinny zostać poinformowane o niezbędnych zasadach zachowania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, a także o czynnikach ryzyka mogących świadczyć o zachorowaniu.
 6. Jeżeli kierownik lub pracownicy podmiotu zatrudnienia socjalnego wiedzą, że któryś z uczestników centrum lub klubu spełnia 3 warunki świadczące o podwyższonym ryzyku zachorowania tj.:     
 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywał na obszarach objętym wirusem bądź miał kontakt z osobą zarażoną,
 • ma podwyższoną temperaturę,
 • ma kaszel i duszności,

powinni poinformować taką osobę o konieczności niezwłocznego skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Lista stacji jest dostępna na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/mapa/

 1. Jeżeli taka osoba uczestniczyła w ciągu ostatnich 14 dni w zajęciach w podmiocie zatrudnienia socjalnego, kierownik lub pracownicy takiego podmiotu powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie inne osoby uczestniczące w zajęciach (w tym kadrę PZS), które mogły mieć kontakt z osobą, o której mowa powyżej. Osoby takie powinny obserwować swój stan zdrowia i w miarę możliwości pozostać w domach, a w przypadku wystąpienia objawów niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z coronawirusem należy kontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią NFZ pod nr tel. 800 190 590.

Informujemy również że obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w których planowane jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiający czasowe zawieszenia działań podmiotów zatrudnienia socjalnego.

 

Komunikat Wojewody Pomorskiego

Poniżej załączamy treść komunikatu specjalnego Wojewody Pomorskiego dotyczącego szczególnych działań związanych z zagrożeniem koronawirusem. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam starostom powiatów, wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

 

Zalecenia dla seniorów oraz osób pomagającym osobom starszym

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z zaleceniami przygotowanymi przez Departament Zdrowia Urządu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczącymi seniorów oraz osób pomagającym osobom starszym. 

 

 • Zalecenia dla osób chcących pomagać seniorom w obliczu zagrożenia koronawirusem: 

 

Seniorzy  oraz osoby przewlekle chore (m.in. na choroby serca, płuc czy na cukrzycę) są grupami najbardziej narażonymi na ciężki przebieg COVID-19. W związku z tym należy ich objąć szczególną opieką i w miarę możliwości chronić przed możliwym kontaktem z koronawirusem.

 

Jeżeli masz wśród swoich bliskich osoby starsze, niepełnosprawne lub przewlekle chore, możesz im pomóc poprzez stosowanie następujących zasad:

1.Dowiedz się jakie leki przyjmują i zaoferuj swoją pomoc w ich uzyskaniu.

2.Upewniaj się, czy mają wystarczającą ilość jedzenia i niezbędnych wyrobów medycznych i przygotuj plan awaryjny.

3.Zaopatrz się w trwałe produkty spożywcze, aby zminimalizować konieczność wizyt w sklepach.

4.Jeżeli twój bliski przebywa w placówce opiekuńczej, monitoruj sytuację, zapoznaj się z protokołem postępowania na wypadek epidemii.

5.Często myj ręce

6.Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

[Powyżej infografika wskazująca na główne zalecenia w związku z zagrożeniem koronawirusem dla osób pomagającym seniorom.]

 

 • Zalecenia dla seniorów:

 

Seniorze!

Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa stosując następujące zasady:

 

1.Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych do minimum

2.Poproś bliskich/sąsiadów o pomoc w zakupach, zaopatrzeniu w leki, załatwienie spraw urzędowych/pocztowych

3.Często myj ręce

Używaj wody i mydła, a jeżeli nie masz takiej możliwości, dezynfekuj je przy pomocy płynów/żelów na bazie co najmniej 60% alkoholu

4.Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

5.Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Przecieraj stoły, klamki, poręcze, włączniki światła i inne często dotykane miejsca przy użyciu wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego

6.Nie korzystaj z telefonu komórkowego podczas spożywania posiłków i regularnie go dezynfekuj

7.Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osoby u której występują objawy grypy lub przeziębienia

8.Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (którą następnie natychmiast wyrzuć do zamkniętego kosza) i niezwłocznie umyj ręce

9.Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Unikaj wysoko przetworzonej żywności, jedz codziennie minimum 5 porcji warzyw i owoców i wypijaj ok. 2 litry wody.

10.Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat koronawirusa i obecnej sytuacji epidemiologicznej śledź informacje na oficjalnych stronach internetowych (Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego)

 

[Powyżej infografika wskazująca na główne zalecenia w związku z zagrożeniem koronawirusem dla seniorów.]

 

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki 13 marca br. ogłosił stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Decyzja jest spowodowana coraz większą liczbą zakażonych koronawirusem.

Co oznacza wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego w praktyce ?

 • zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób (w tym państwowych i religijnych);
 • kontrole na granicach;
 • zamknięte granice kraju dla obcokrajowców (poza osobami stale mieszkającymi pracującymi w Polsce);
 • polscy obywatele wracający do kraju muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie;
 • w nocy z soboty na niedzielę zostają zawieszone międzynarodowe loty i połączenie kolejowe (transport wewnątrz kraju zostaje bez zmian);
 • utrzymane zostaną loty czarterowe, aby Polacy mogli wrócić do kraju;
 • granice będą otwarte dla przepływu towarów;
 • zawieszona zostaje działalność klubów, pubów, restauracji i kasyn – lokale mogą świadczyć usługi „na wynos";
 • w galeriach handlowych będą otwarte jedynie apteki, drogerie, pralnie i sklepy spożywcze
 • poza galeriami ograniczenie nie obowiązuje – sklepy, banki, placówki finansowe będą działać normalnie.

 

Polecenia Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 r.

 • Poniżej t​​​​reść polecenia nr 1. 

Polecam:

1) podjęcie działań przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu mających na celu przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania,

2) podjęcie działań przez podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, mających na celu przygotowanie Domów Pomocy Społecznej na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;

3) podjęcie działań przez gminy, mających na celu ochronę przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z nich korzystających.

 

W załączeniu do stosowania:

Załącznik nr 1 - Instrukcja dotycząca sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie (SOW, OIK, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu);

Załącznik nr 2 - Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; 

Załącznik nr 3 - Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną;

Załącznik nr 4 - Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Do pobrania: Treść polecenia nr 1 oraz załączniki [wersja: .pdf; waga pliku: 208KB]

 

 

 • Poniżej t​​​​reść polecenia nr 2. 

Polecam:

1) koordynację współpracy służb patrolujących (Policja, PSP we współpracy z OSP
będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Straż Miejska) z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz stacji sanitarnoepidemiologicznych, polegających w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem, w celu sprawnego
przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym leczeniem
lub kwarantanną;

2) podjęcie działań przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki
wsparcia osób bezdomnych (np.: schroniska dla bezdomnych, noclegownie itp.),
mających na celu przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki
pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;

3) współpracę właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom
sanitarno-epidemiologicznym z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Odra-Niemen) oraz PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Strażą Miejską i Policją w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnościowej;

4) wskazanie przygotowanych przez starostów obiektów jako miejsc pełniących funkcję
kwarantanny zbiorowej.

 

W załączeniu do stosowania:

Załącznik nr 1 - Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia
osobom bezdomnym;

Załącznik nr 2 - Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych
kwarantanną;

Załącznik nr 3 - Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Do pobrania: Treść polecenia nr 2 oraz załączniki [wersja: .pdf; waga pliku: 191KB]

 

Komunikat dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 z dnia 19.03.2020 r.

Poniżej znajduje się treść komunikatu przekazanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 • Wypłata świadczeń integracyjnych

W MRPiPS toczą się obecnie prace nad rozwiązaniami prawnymi (zmiany w tzw. specustawie dotyczącej przeciwdziałania COVID-19), które pozwolą wypłacić uczestnikom CIS  świadczenia integracyjne w niezmienionej wysokości za okres zawieszenia zajęć. Rozwiązania te pozwolą wypłacić świadczenia w pełnej wysokości także w przypadku, w którym do zawieszenia zajęć w CIS doszło przed wejściem w życie nowych przepisów.

Do momentu wejścia w życie opracowywanych rozwiązań legislacyjnych, w zakresie wyliczania wysokości świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom zajęć w centrach integracji społecznej należy stosować obowiązujące przepisy, w szczególności art. 15 ust. 6-7a ustawy o  zatrudnieniu socjalnym, traktując nieobecność uczestników spowodowaną zawieszeniem zajęć (w tym opieką nad dzieckiem do lat 8) jako nieobecność usprawiedliwioną. Po wejściu w życie nowych przepisów kierownicy CIS będą mogli złożyć korektę wniosku o refundację świadczeń integracyjnych.

 

 • Zapewnienie funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego

Wskazane powyżej zmiany prawne obejmować będą również zabezpieczenie na dotychczasowym poziomie dofinansowania działalności CIS i KIS. Zachowanie dotacji na dotychczasowym poziomie powinno umożliwić w pierwszej kolejności wypłatę wynagrodzeń pracownikom PZS.

 

 • Kontynuowanie działalności przez centra integracji społecznej

CIS prowadzone przez organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe oraz spółdzielnie socjalne, które funkcjonują i prowadzą działania mogące przyczyniać się do ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń lub minimalizowania negatywnych skutków epidemii (np. przygotowywanie posiłków dla osób w kwarantannie, produkcja odzieży ochronnej), powinny stosować się do zaleceń GIS oraz zapewnić spełnianie następujących warunków:

 1. kontynuowanie produkcji lub świadczenia usług wynika z realnych potrzeb zgłaszanych przez osoby dotknięte negatywnymi skutkami epidemii lub instytucje zajmujące się ograniczaniem tych skutków,
 2. osoby zaangażowane do działalności wytwórczej będą miały zapewnione odpowiednie warunki pracy, w szczególności dostęp do odpowiednich środków czystości,
 3. warsztaty powinny być zorganizowane tak, aby unikać koncentracji wielu uczestników w tym samym czasie i miejscu,
 4. z realizacji działań powinny zostać wyłączone osoby znajdujące się w grupach ryzyka (np. niepełnosprawni, osoby starsze, osoby przewlekle chore).

 

 • Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło we wtorek pakiet rekomendacji, które mają pomóc podmiotom realizującym projekty współfinansowane EFS (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-efs). Rozwiązania te to m.in.: możliwość finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym, możliwość dokonania zmiany we wnioskach o dofinansowanie i umowach, wydłużenie terminów składania wniosków o płatność.

 

 • Wsparcie PZS w ramach EFS

W MRPiPS oraz w MFiPR trwają prace nad przygotowaniem instrumentów współfinansowanych ze środków europejskich, które pomogłyby podmiotom ekonomii społecznej w minimalizowaniu negatywnych konsekwencji obecnej sytuacji epidemiologicznej. Wśród planowanych rozwiązań znajdować się będą zwrotne i bezzwrotne formy wsparcia umożliwiające podtrzymanie zdolności do wznowienia działalności.

 

 • Wsparcie dla III sektora

Obecnie toczą się także prace nad pakietem rozwiązań adresowanych do organizacji pozarządowych, z których skorzystać będą mogły także podmioty zaliczane do tego sektora, które prowadzą PZS. Aktualne informacje na ten temat publikowane będą na stronie www.niw.gov.pl.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu w ramach resortowego programu pn. Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo.

Z uwagi na obecną sytuację, rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu pn.: Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo - edycja 2020 nastąpi w późniejszym terminie.

 

 • Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

MRPiPS na bieżąco przekazuje i będzie przekazywał Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej informacje nt. pojawiających się instrumentów pomocowych dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym.

 

 • Informacje

Zachęcamy do śledzenia kanałów komunikacyjnych Ministerstwa tj.

https://pl-pl.facebook.com/mrpipsRP/

https://pl-pl.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/

 

Polecenie Wojewody Pomorskiego z 25 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

POLECAM

Starostom, Prezydentem Miast, Burmistrzom, Wójtom czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r., działających na terenie województwa pomorskiego:

 • placówek wsparcia dziennego,
 • centrów integracji społecznej,
 • klubów integracji społecznej,
 • dziennych domów i klubów seniora,
 • środowiskowych domów samopomocy,
 • warsztatów terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej z dnia 26.03.2020 r.

W odpowiedzi na liczne apele środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć CIS, które zostały zawieszone na podstawie polecenia odpowiedniego wojewody w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej informuje:

 

Centra integracji społecznej wypłacają świadczenie integracyjne za miesiąc marzec w pełnej wysokości (w przypadku okresu próbnego 50%) uczestnikom zajęć, którzy w okresie ich zawieszenia przez wojewodę:

 1. wyrażali gotowość uczestniczenia w zajęciach;
 2. przebywali na opiece nad dzieckiem do lat 8;
 3. przebywali na kwarantannie.

 

Następnie CIS składają do właściwego organu samorządu terytorialnego wnioski o refundację świadczeń za miesiąc marzec 2020 r. wraz z listami obecności, na których dokonują adnotacji informującej o nieobecności spowodowanej zawieszeniem zajęć.

Jeżeli uczestnik podczas zawieszenia zajęć przez wojewodę przebywał na zwolnieniu lekarskim do wyliczenia wysokości świadczenia integracyjnego stosuje się art. 15 ust. 7a ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

 

Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możlwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotniej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii z dnia 01.04.2020 r.

PZS, które do tej pory funkcjonują lub chciałyby kontynować zajęcia, mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o niezawieszanie zajęć.

Wojewoda może wstrzymać się z decyzją o niezawieszaniu zajęć w PZS, które:

 • mogą zapewnić organizację prowadzenia działalności, która zapewnia bezpieczne warunki pracy i uczestnictwa
 • wykonują działalność mającą znaczenie dla przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii 

[Poniżej grafika przedstawiająca pełną treść informacji]

 

 

Instrukcja dla podmiotów pieczy zastępczej, zwłaszcza placówek opiekuńczo- wychowawczych w sytuacji rozpowszechniania się choroby COVID – 19

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do przejęcia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez w stosunku do swoich wychowanków w przypadku zawieszenia działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub w przypadku powrotu wychowanków z tych placówek;
 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wprowadzanych w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w stosunku do wychowanków powracających z wyżej wymienionych placówek, jak również pozostałych wychowanków przebywających w placówce czy też rodzinnej formie pieczy zastępczej;
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci przed zarażeniem COVID-19, zaleca się ściśle współpracować z właściwymi terytorialnie służbami sanitarnymi;
 4. W związku z wejściem w życie z dniem 25 marca br. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493), zawierającym wytyczne odnośnie metod i technik nauczania na odległość oraz innych form realizacji zadań edukacyjnych zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć edukacyjnych przez dyrektorów placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze;
 5. Podjęcie skutecznych działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren placówek osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności podmiotu (odwiedziny), a także – informowanie małoletnich z tych placówek o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

Załączniki do pobrania:

 

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego - 20.05.2020 r.

W związku z możliwością realizacji po 24 maja dotychczas zawieszonych zajęć lub działalności w placówkach pobytu dziennego:

 •  placówkach wsparcia dziennego,
 • dziennych domach i klubach seniora,
 • dziennych domach pomocy,
 • środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • podmiotach zatrudnienia socjalnego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Państwową Inspekcją Sanitarną wydało szereg rekomendacji, wsród których są między innymi:

 1. zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania
 2. stosowanie osłon ust i nosa ,rękawiczek jednorazowych, albo preparatów do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwych fartuchów z długim rękawem, wiązanych z tyłu (w razie wykonywania czynności pielęgnacyjnych)
 3. umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia
 4. umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym
 5. promowanie zasad i informacji odnosnie higieny wśród uczestników
 6. regularne wietrzenie pomieszczeń
 7. regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć (klamki, framugi i skrzydła drzwi, poręcze, blaty, opacia krzeseł, klawiatury, włączniki świateł, telefony itd.)
 8. bieżąca dezynfekcja toalet

Należy podkreślić, iż w zajęciach dziennych placówek mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe. Wznowienie działalności placówek od 24 maja jest jedynie wskazówką, nie przymusem - placówki mogą być otwarte później. Najważniejsze jest zdrowie podopiecznych i pracowników.

Pełna treść zaleceń dostępna jest do pobrania poniżej.

 

Załączniki do pobrania:

 

Komunikat Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 22.10.2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, właściwy wojewoda może zawiesić zajęcia w podmiotach zatrudnienia socjalnego (PZS). Jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i wkład PZS w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii, istnieje możliwość poinformowania wojewody o realizacji takich działań. Wojewoda może zdecydować, czy dalsze funkcjonowanie podmiotu jest uzasadnione. W takiej sytuacji sposób organizacji działań PZS powinien uwzględniać wytyczne obowiązujące
w strefie czerwonej, a także rekomendacje dotyczące zasad sanitarnych. Wojewoda może podjąć również decyzję o niezawieszaniu zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, które zapewnią prawidłową realizację działań reintegracyjnych w formie zdalnej.

 

Załącznik do pobrania:

view szablon artykułu