Zapraszamy do udziału w konkursie "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021" [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - przedstawia logotyp konkursu.
Grafika poglądowa - przedstawia logotyp konkursu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw zaprasza do udziału w konkursie "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021". Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2021 r.

 

Certyfikaty

Certyfikaty przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • Kategoria I. Debiut roku,
 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca,
 • Kategoria III. Sukces rynkowy,
 • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS,
 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Nagrody

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

 1. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
 2. wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
 3. produkcji filmów o działalności laureatów,
 4. udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

 1. pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
 2. wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

Zgłoszenia

Zgłoszenia wypełnić można przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/ do dnia 16 czerwca br.

Kontakt

Ewentualne pytania dotyczące konkursu można zadawać emailowo: znakjakosci@znakjakosci.mrips.gov.pl .

view szablon artykułu