Zaproszenie do składania wniosków o dofinasowanie w ramach Programu ”Europa dla obywateli” [OGŁOSZENIE]

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Punkt Kontaktowy Programu "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji nienastawionych na zysk, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej do składania wniosków o dofinasowanie w ramach programu "Europa dla obywateli".

 

"Europa dla obywateli"

Jest to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i inne instytucje w realizacji projektów międzynarodowych w następujących obszarach, stanowiących komponenty programu:

1. Pamięć o przeszłości Europy

W ramach tego komponentu dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące najnowszej historii Europy, a także działania, których celem jest budowanie postaw promujących tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy.  

2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie   

W ramach tego komponentu mogą być realizowane projekty w ramach trzech działań: Partnerstwo miast, Sieci miast i Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Działania Partnerstwo miast i Sieci miast wspierają projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W ramach działania Projekty społeczeństwa obywatelskiego o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, chcące zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej.  

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://europadlaobywateli.pl/

oraz pod adresem e-mail: ioleszczuk@iam.pl  lub nr tel.: 22 447 61 16, 22 447 61 74

      

view szablon artykułu