Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w ramach Programu „Równać Szanse 2020” [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe.
Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wsparcie projektów zorientowanych na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

 

Kto może aplikować do konkursu?

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
  • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. 

 

Struktura konkursu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Termin składania diagnoz: 16 marca godz.12.00

 

Szkolenia z przygotowywania diagnoz

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano serię bezpłatnych szkoleń z przygotowywania diagnoz lokalnych:

  • Gdańsk - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Poznań - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Kraków - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Wrocław - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00
  • Warszawa - 29 II 2020; godz. 10:00 - 15:00

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu.

 

 

Szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (022) 826 10 16, mailowo: rownacszanse@pcyf.org.pl oraz na stronie internetowej http://www.rownacszanse.pl.

view szablon artykułu