Zaproszenie do udziału w projekcie "Strategor", dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych [INFORMACJA]

Grafika przedstawia logotyp projektu.
Grafika przedstawia logotyp projektu.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zachęca do udziału w projekcie "Strategor", który dotyczy ujednolicenia metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Doradztwo w ramach programu potrwa do 30 czerwca 2022 r.

 

Projekt Strategor

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych materiałów i usług, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i ROPS w całym kraju w ramach Projektu STRATEGOR. Projekt dotyczy ujednolicenia metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Rekomenduje go Minister Rodziny i Polityki Społecznej. W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, bezpłatne wsparcie szkoleniowo - doradcze będzie trwało do 30 czerwca 2022r. Projekt związany z tematyką Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Treści dostępne w ramach szkolenia czy doradztwa, są zgodne z kierunkiem, preferowanym przez organy nadrzędne.

Bezpłatna pomoc

Bezpłatne materiały i narzędzia dostępne w projekcie mogą być również użyteczne na potrzeby opracowania innych, gminnych i powiatowych dokumentów o charakterze strategicznym (Strategia Rozwoju, Programy).

W ramach projektu mogą Państwo bezpłatnie skorzystać  z następujących usług (wszystkich lub do wyboru):

1. Platformy e-learningowa –  Szkolenie ON-LINE (oraz dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk)

  • samo szkolenie jest segmentowe i można je realizować w częściach, zależnie od dostępnego czasu (szkolenie potwierdzone certyfikatem)
  • wiedza uzyskana w trakcie szkolenia może zostać wykorzystana do pracy z innymi dokumentami o charakterze strategicznym jak np.: Strategia Rozwoju, Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Programy.
  • Dostęp do rozbudowanego Podręcznika metodycznego – wiedza istotna w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (aspekt aktualizacji, opracowania, wdrożenia czy monitorowania SRPS) - wraz z pakietem narzędzi wspomagających.

2. Bezpłatne indywidualne Doradztwo specjalistyczne.

3. Webinaria dotyczące różnych aspektów i obszarów SRPS.  

Jak przystąpić?

Aby przystąpić do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny (do pobrania ze strony - dostępny tutaj) na adres:

  • Biuro Doradcze Makroregionu Centralno-Północnego Fundacji Polskiej Akademii Nauk, ul. Ziębicka 35 lok. 102, 60-164 Poznań

Kontakt

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu  z  Biurem mailowo: strategor@fundacja-pan.lublin.pl lub telefonicznie 503 431 022 lub 511 054 755. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z możliwością przystąpienia do projektu i uczestnictwem w webinariach https://www.projektstrategor.pl/webinarium/

view szablon artykułu