Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój

Fot.: JÉSHOOTS Pexels (Canva)

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. realizuje projekt „Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój". Projekt ten realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


W ramach projektu Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój  realizowane będą warsztaty fotograficzne, filmowe oraz kulturalno–historyczne.

Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie działania edukacyjno-animacyjnego, stymulującego kreatywność i aktywizującego twórczo uczestników, poprzez podnoszenie wiedzy osób niesłyszących w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego, poznanie zabytków wymienionych miast, które stanowią elementarną część naszej kultury narodowej a także nabycie umiejętności praktycznych obsługi aparatu fotograficznego oraz kamery.

Projekt jest skierowany do osób pełnoletnich  z niepełnosprawnością słuchu. Uczestnicy projektu nie będą ponosili kosztów podróży, noclegów oraz wyżywienia. Udział w warsztatach jest również bezpłatny. Uczestnicy będą mieli możliwość wyjazdu do jednego z 6 miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Szczecin, Gdańsk), gdzie przy pomocy urządzeń fotograficznych i filmowych powstaną materiały multimedialne o najważniejszych zabytkach i kulturze danego miasta z tłumaczeniem na PJM.

Szczegółowych informacji udziela biuro Polskiego Związku Głuchych: biuro@pzg.org.pl

Do pobrania:

Plakat

view szablon artykułu