Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora" w wpłynęło 61 kandydatur. Kapituła Konkursu powołana Uchwałą Nr 458/326/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 maja 2018r. dokonała oceny poprawnie zgłoszonych kandydatur w każdym z terenu powiatów i miast na prawach powiatów.

W Kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior Kapituła Konkursu podczas posiedzenia 14 maja 2018r. dokonała wyboru 14 laureatów w następujących powiatach:

bytowski - Pani Kłujszo Kazimiera
chojnicki  - Pani Armada Ewa
człuchowski  - Pani Drwęcka Felicja
Gdańsk   - Pani Wysocka Zofia
gdański - Pani Cholewińska Krystyna
kartuski - Pani Birr Maria
lęborski  - Pani Stachewicz Halina
malborski  - Pani Kubiak Krystyna
pucki   - Pani Kożuchowska Burbulis Teresa
słupski - Pani Bekier Jadwiga
starogardzki  - Pani Wiecka Krystyna
sztumski  - Pani Baranowska Jażdżewska Krystyna
tczewski  - Pani  Kłos Małgorzata
wejherowski - Pani Horbik Krystyna

W Kategorii Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów Kapituła Konkursu podczas posiedzenia 14 maja 2018r. postanowiła uhonorować 12 laureatów  w powiatach:

chojnicki - Chojnice -Dom Dziennego Pobytu w Chojnicach
człuchowski - Człuchów - Miejska Biblioteka w Człuchowie
Gdańsk - Stowarzyszenie WAGA - Klub Senioryci
gdański - Kolbudy - Pomieszczenie Sołeckie przy ul. Polnej 55 w Kolbudach
lęborski - Łeba - Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie
malborski - Malbork - Szkoła Łacińska - Budynek administrowany przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
pucki - Puck - Centrum Organizacji Pozarządowych
słupski - Słupsk - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
Sopot -  Gmina Sopot - Domy Sąsiedzkie - Dom Broadway
starogardzki - Starogard Gdański  Uniwersytet Trzeciego Wieku
sztumski  - Dzierzgoń    Klub Senior+
tczewski   - Tczew    Klub Senior+

Nagrodzeni laureaci w obu kategoriach zostaną uhonorowani podczas powiatowych uroczystości na rzecz seniorów lub z okazji Dni Seniora w Gdańsku.

-------------

W Konkursie mogą uczestniczyć:

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby powyżej 60 roku życia,  z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej,

W kategorii Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

Zgłoszenia kandydatur

Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego,

  2. organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów,

  3. osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Informacje: Barbara Bałka tel. 58 326 87 34, b.balka@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 427/324/18

  2. Załącznik do Uchwały Nr 427/324/18 ZWP - Regulamin Konkursu

  3. Załącznik do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy

 

view szablon artykułu