Zostań Regionalnym Doradcą ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych! [OGŁOSZENIE]

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zatrudni Regionalnych Doradców ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (2 osoby w każdym województwie) w ramach projektu STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Do zadań osób zatrudnionych na ww. stanowisku należeć będzie:

  • doradztwo bieżące, techniczne, wdrożeniowe itp. w zakresie: stosowania opracowanego narzędzia (podręcznika metodycznego dotyczącego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych), dostosowania obowiązujących SRPS, opracowywania strategii wg nowego modelu;
  • prowadzenie Regionalnego Biura Doradczego, a w szczególności:
  • organizacja i umawianie usług doradczych i szkoleniowych na obszarze województwa,
  • sporządzanie i gromadzenie dokumentacji projektowej m.in. formularzy rekrutacyjnych, protokołów, raportów i notatek z odbytych spotkań,
  • udzielanie informacji zainteresowanym JST,
  • upowszechnianie narzędzia m.in.: poprzez stronę internetową oraz wizyty w poszczególnych JST;
  • znajomość narzędzia do jednolitego tworzenia SRPS oraz ciągłe aktualizowanie wiedzy nt. tworzonego narzędzia, jak również zmian/trendów i regulacji w obszarze polityki społecznej.

Ogłoszenie dot. naboru dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.fundacjapan.pl/wp-content/uploads/2020/01/Og%C5%82oszenie-rekrutacyjne.pdf

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji umieszczone są w Regulaminie naboru personelu projektu, dostępnym na stronie www.fundacjapan.pl oraz www.projektstrategor.pl, bądź pod numerem tel. 81 745 0 500.

 

Projekt konkursowy "STRATEGOR (...)" realizowany jest w ramach Działania 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój PO WER 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

view szablon artykułu