PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
PARPA zalecenia infografika

Zalecenia dot. działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii [INFORMACJA]

Grafika przedstawia tytułową informację. Autor: Marcin Mielewczyk
10.03.2021
Państwowa Agencja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
AUTOR
Państwowa Agencja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10.03.2021

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamówiła eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19. Ich lektura może pomóc w przygotowaniu i realizacji działań profilaktycznych zarówno na poziomie placówek edukacyjnych, jak i samorządów.

Nowe problemy i wyzwania

  1. Na pewno, ze względu na trudną sytuację nie powinno się rezygnować z podejmowania oddziaływań mających na celu wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz zapobieganie różnym problemom, jakie mogą wynikać np. z zachowań ryzykownych. Zarówno przy utrzymaniu konieczności kontaktu zdalnego, jak i po powolnym powrocie do szkoły, niezbędne wydaje się skupienie dorosłych nie tylko na kwestiach zaległości edukacyjnych, ale i na wsparciu psychicznym dzieci i młodzieży oraz profilaktyce. Tym bardziej powinno nam zależeć na tym, by środki publiczne przeznaczane na profilaktykę, były wydatkowane na działania, które mają charakter długofalowy, oparte są na skutecznych strategiach profilaktycznych oraz dowodach naukowych, a także realizowane są przez osoby do tego przygotowane.
  2. Szczególnie aktualnym wyzwaniem jest realizowanie programów, w których jest miejsce na wyrażenie emocji oraz komunikowanie różnych problemów przez samych uczestników, na to by w profesjonalny sposób mogły one zostać zaopiekowane. Pandemia sprawiła jednak, że poza pracą w niedużych grupach (np. klasowych), coraz bardziej istotna wydaje się również dostępność oferty pomocy indywidualnej. Rozwój poradnictwa, dostępności psychologa wydają się w tej chwili równie istotne, jak realizacja programów profilaktycznych zgodnie ze scenariuszem.
  3. Działania profilaktyczne muszą obejmować zarówno samo środowisko szkoły (nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą), jak i rodziców. Jak pokazały badania prowadzone w czasie pandemii, nauczyciele oraz rodzice także stanęli przed nowymi, nieznanymi wcześniej wyzwaniami, z którymi trudno jest im sobie poradzić. Dlatego wsparciem psychologicznym powinniśmy zostać objęte wszystkie te grupy.

Pełna treść zaleceń

Komunikat PARPA w sprawie zaleceń dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/3eq7LwU .

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk