EKONOMIA SPOŁECZNA
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Ogłoszenie konkursu na Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 [INFORMACJA]

Źródło : www.znakjakosci.mrips.gov.pl
23.03.2022
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
AUTOR
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
23.03.2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Cel konkursu

Celem przyznawania certyfikatu jest wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Dodatkowo w jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Kategorie konkursowe

W tegorocznej – piątej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

 • Debiut roku
 • Najlepszy pracodawca
 • Sukces rynkowy
 • Pożyczka z korzyścią społeczną
 • Społecznie odpowiedzialny samorząd

Pakiety wsparcia w ramach konkursu

Laureaci Konkursu mogą liczyć na nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 10 000 zł
 • zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej)
 • produkcji filmów o działalności laureatów
 • udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022

Podmioty Certyfikowane otrzymają natomiast nagrody w postaci

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 3 000 zł
 • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności

Ponadto w ramach pakietu wsparcia laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety, których celem ma być przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów.

Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie, link – naciśnij tutaj. Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać :

Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników z uwagi na pandemię COVID-19, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej, link- naciśnij tutaj oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk