PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Informacja KCPU - plakat

Informacja KCPU na temat pomocy obywatelom Ukrainy [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia flagę Ukrainy oraz napis: Informacja Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Autor: Marcin Mielewczyk
18.05.2022
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Krajowe Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom
AUTOR
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Krajowe Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom
18.05.2022

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o możliwości wykorzystania dochodów gmin z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o uruchomieniu Telefonu Zaufania dla osób z Ukrainy.

Wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 830) dochody gmin z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych mogą zostać przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego (w tym kultury i sportu) oraz zdrowia publicznego związanych z pobytem na terenie gmin obywateli Ukrainy z powodu wojny w Ukrainie oraz obywateli Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka oraz ich rodzin. Przeznaczanie przez gminy środków ten cel nie ma charakteru obligatoryjnego i nie oznacza rezygnacji z ustawowego obowiązku realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło specjalny telefon dla osób z Ukrainy ich bliskich doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Do dyspozycji są dwa numery:

  • 800 11 08 11
  • 22 290 70 00

Pełna treść informacji

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk