POMORSKA RADA POLITYKI SENIORALNEJ
Ósme spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – 21 listopada 2022r.

Ósme spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – 21 listopada 2022r.

Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania. Fot. Aleksandra Skowrońska i Iwona Olczak
22.11.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
22.11.2022

Członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady – Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniu podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Pierwszy temat: Podleganie do ubezpieczeń społecznych osób mających ustalone prawo do świadczenia emerytalnego i rentowego – przedstawił Dariusz Władymiruk, Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek ZUS w Gdańsku. Drugi temat: Przeliczanie emerytur aktywnych zawodowo emerytów, rozliczanie z przychodów pracujących emerytów oraz osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne – przedstawiła Sylwia Łyczka – p.o. Naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS w Gdańsku.

[fot. Aleksandra Skowrońska i Iwona Olczak]
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk