Jak funkcjonują przedsiębiorstwa społeczne z subregionu nadwiślańskiego w czasie epidemii?

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotyka niemal wszystkie dziedziny działalności gospodarczej, w tym ekonomię społeczną. Zapraszamy do przeczytania krótkich historii o tym jak w sytuacji kryzysu radzą sobie przedsiębiorstwa społeczne ze wschodniej części Pomorza. Do tej pory pisaliśmy już o sytuacji przedsiębiorstw społecznych z obszaru metropolitalnego i południowego. Pisaliśmy również o sytuacji w podmiotach reintegracyjnych. Tym razem sprawdziliśmy sytuację podmiotów, które na co dzień współpracują z Nadwiślańskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu.

Zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [STANOWISKO PARPA]

W życie weszła ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia, m.in. możliwość wydłużenia ważności zezwoleń, zwolnienia z opłat, przedłużenia terminu dokonania opłaty, a także zmiany dotyczące wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dające możliwość wydatkowania tych środków również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wiesz jak poprawić dostępność produktów dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji ? Weź udział naborze !

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza II turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności". Poszukiwane są rozwiązania służące poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Celem inicjatywy jest współpraca z zaangażowanymi osobami, organizacjami, instytucjami i firmami, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania oraz dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Innowatorom zapewnia się wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca 2020 r.

Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19 [Pomorskie S.O.S]

Powiat Lęborski złożył wniosek o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S".

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019

Podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 czerwca 2020 r. radni przyjęli informację dot. Oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019. Dokument został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i zawiera najważniejsze kwestie dotyczące obszaru polityki społecznej na Pomorzu w minionym roku.

Poradnia narkotykowa on-line [INFORMACJA]

Uruchomiona została internetowa platforma poradni narkotykowej. Oferuje pomoc email,czat z ekspertem a także wyszukiwarkę placówek w miejscu zamieszkania.

Pomoc dla ośrodka w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa w ramach Pomorskie S.O.S podpisana!

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny (m.in. EKG), sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma ośrodek w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa na dofinansowanie grantu w ramach "Pomorskie S.O.S" podpisana. Dofinansowanie wyniesie 84 tys. zł.

Marsz Żółtej Wstążki Online. Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Co roku ulicami Warszawy przechodzi Marsz Żółtej Wstążki, Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. W tym roku wydarzenie to ma formę online i trwa od 20 maja do 9 czerwca 2020 r. Organizatorami są Fundacja eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego.

Darmowe, domowe testy na HIV [INFORMACJA]

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie prowadzi kampanię społeczną "Koniec AIDS" w ramach której można samodzielnie wykonać test na obecność wirusa HIV we własnym domu.

#PomagamyPomagać! W związku ze stanem epidemii COVID-19 w wielu placówkach pomocy społecznej na Pomorzu [AKTUALNE POTRZEBY]

Grafika promująca akcję #PomagamyPomagać. Autor M.Kochanowski
Grafika promująca akcję #PomagamyPomagać. Autor M.Kochanowski

Stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 wywiera wpływ na większość obszarów naszego życia. Nie inaczej jest z instytucjami zajmującymi się na co dzień wsparciem osób wykluczonych społecznie. Napływają do nas sygnały o ciężkiej sytuacji w takich instytucjach jak: domy pomocy społecznej, schroniska/noclegownie dla osób bezdomnych i inne. W niektórych przypadkach sytuacja jest dramatyczna, brakuje podstawowych środków ochrony, jak np. maseczki czy rękawiczki jednorazowe.

Pomoc społeczna również potrzebuje wsparcia

Widzimy, jak wielu przedsiębiorców, ale również zwykłych mieszkańców Pomorza chce jak tylko może zaangażować się w działania pomocowe. Działa już specjalna platforma pomocowa dla szpitali, trwają akcje szycia maseczek, przygotowywane są posiłki dla lekarzy. Chcielibyśmy podkreślić, że pomoc jest teraz niezwykle potrzebna również wielu placówkom niosącym wsparcie dla osób marginalizowanych - tak ideę akcji tłumaczy Katarzyna Weremko, dyrektor ROPS. 

Na co dzień głównym zadaniem ROPS jest koordynacja polityki społecznej w regionie. W sytuacji powszechnego zagrożenia życia i zdrowia wielu mieszkańców naszego województwa, musimy skoncentrować się na koordynacji działań poprawiających bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i podopiecznych różnych placówek pomocy społecznej. Apel w sprawie roli ROPS w sytuacji epidemii wystosowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - podsumowuje Weremko. 

Pismo MRPiPS dostępne do pobrania poniżej:

W związku z tym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uruchamia akcję #PomagamyPomagać! Celem akcji jest zebranie informacji o potrzebach różnych instytucji pomocy i integracji społecznej z Pomorza oraz poszukiwanie potencjalnych darczyńców, którzy mogliby wesprzeć potrzebujące wsparcia placówki. Może dzięki temu uda się zapobiec prawdziwej tragedii, która może nastąpić z powodu braku niezbędnych środków ochronny. Ponadto potencjał wielu darczyńców będzie mógł być efektywnie wykorzystany!

Chciałbym pomóc. Jak mam się zgłosić?

Poszukujemy firm, organizacji lub zwykłych mieszkańców Pomorza, którzy chcieliby przekazać środki bezpieczeństwa (takie jak np.: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące i inne) placówkom pomocy społecznej z województwa. Zespół ROPS wykorzysta uzyskane informacje  – w porozumieniu ze służbami Wojewody – do dopasowania darczyńcy do odpowiedniej placówki pomocy społecznej z województwa. Osoby, firmy lub organizacje chcące pomóc prosimy o wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego:

#PomagamyPomagać Zgłoś swoją ofertę.
https://forms.gle/dYnvT6on6pt5VzXs5

Moja placówka lub instytucja potrzebuje pomocy

Zbieramy informacje dot. placówek pomocy społecznej m.in. domów pomocy społecznej, placówek dla osób bezdomnych (schroniska, noclegownie) czy warsztatów terapii zajęciowej, które wymagają pomocy w związku ze stanem epidemii COVID-19. Zgłaszać do nas mogą się również ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, które w związku z realizacją swoich zadań w warunkach epidemii, również wymagają dodatkowego wyposażenia w środki bezpieczeństwa / higieniczne lub nadzorują wymagające wsparcia placówki. W tym celu prosimy o przysłanie zgłoszeń poprzez formularz.

#PomagamyPomagać Zapotrzebowanie na środki higieniczne - województwo pomorskie: 
https://forms.gle/acMzpvKcUEp3Hjci8

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny z ROPS
nr tel. tel. 58 32 68 561 lub e-mail: rops@pomorskie.eu

 

Aktualizacja

16.04.2020

wg. stanu na 16.04 potrzeba przede wszystkim:

  • 500 szt. maseczek
  • 200 szt. przyłbic
  • 200 szt. kombinezonów
  • 5000 par rękawiczek
  • min. 250l płynów odkażających/mydła
  • środki higieny osobistej, pieluchomajtki i inne

Grafika z aktualnymo danymi w zakresie zapotrzebowania. Autor: M.Bomba

view szablon artykułu