Dziecko z FASD w przedszkolu i w szkole. Weź udział w webinarium 30.09!

Alkoholowy zespół płodowy (ang. fetal alcohol syndrome, FAS, AZP) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za nami ! [RELACJA]

W piątek, 18.09.2020 odbyło się kolejne, już czwarte w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Heba.

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej [WYNIKI]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 22 września 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2020.

Trwają szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie [RELACJA]

W dniu 14 września rozpoczął się cykl szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu naszego województwa pt." Rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy ZI / kiedyś i dziś / jak się prościej odnaleźć w zmieniającej się rzeczywistości społecznej."

XXVI Posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [relacja, materiały do pobrania]

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej 10 września 2020 roku obradował po raz XXVI. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i tym razem spotkanie odbyło się w formie zdalnej. W posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczył nowy przedstawiciel Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: Krzysztof Sławski - Koordynator merytoryczny NOWES. Witamy w gronie PKRES!

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu uzgodnień projektów zintegrowanych dot. rozwoju infrastruktury i usług społecznych w ramach RPO WP 2014-2020. Nabór fiszek do 12.10!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) planuje ogłoszenie naboru na realizację projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w powiązaniu z Działaniem 7.3 Infrastruktura społeczna. Przyjęta formuła oznacza, że każdy podmiot biorący udział w naborze realizować będzie dwa projekty:

Za nami 5 Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku [RELACJA]

W dniu 8 września 2020 roku w Lęborku odbyło się 5 Lokalne Forum Międzysektorowe zorganizowane przez UP Foundation - Fundację Inicjowania Rozwoju.

Jako pracownik socjalnych pracowałeś w ostatnim czasie w formie zdalnej? Weź udział w badaniu [ZAPROSZENIE]

Międzynarodowa Federacja Pracy Socjalnej i Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet Gdański zaprasza do udziału w badaniu ankietowym: Pracownik socjalny w czasie pracy zdalnej.

Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie [INFORMACJA]

W imieniu Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zapraszamy na obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, będące częścią pomorskiej kampanii społecznej pod hasłem: „Odmień swoją głowę," odbywające się w dniach 13 - 18 września 2020 r w całym Trójmieście.

#PomagamyPomagać! W związku ze stanem epidemii COVID-19 w wielu placówkach pomocy społecznej na Pomorzu [AKTUALNE POTRZEBY]

Grafika promująca akcję #PomagamyPomagać. Autor M.Kochanowski
Grafika promująca akcję #PomagamyPomagać. Autor M.Kochanowski

Stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 wywiera wpływ na większość obszarów naszego życia. Nie inaczej jest z instytucjami zajmującymi się na co dzień wsparciem osób wykluczonych społecznie. Napływają do nas sygnały o ciężkiej sytuacji w takich instytucjach jak: domy pomocy społecznej, schroniska/noclegownie dla osób bezdomnych i inne. W niektórych przypadkach sytuacja jest dramatyczna, brakuje podstawowych środków ochrony, jak np. maseczki czy rękawiczki jednorazowe.

Pomoc społeczna również potrzebuje wsparcia

Widzimy, jak wielu przedsiębiorców, ale również zwykłych mieszkańców Pomorza chce jak tylko może zaangażować się w działania pomocowe. Działa już specjalna platforma pomocowa dla szpitali, trwają akcje szycia maseczek, przygotowywane są posiłki dla lekarzy. Chcielibyśmy podkreślić, że pomoc jest teraz niezwykle potrzebna również wielu placówkom niosącym wsparcie dla osób marginalizowanych - tak ideę akcji tłumaczy Katarzyna Weremko, dyrektor ROPS. 

Na co dzień głównym zadaniem ROPS jest koordynacja polityki społecznej w regionie. W sytuacji powszechnego zagrożenia życia i zdrowia wielu mieszkańców naszego województwa, musimy skoncentrować się na koordynacji działań poprawiających bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i podopiecznych różnych placówek pomocy społecznej. Apel w sprawie roli ROPS w sytuacji epidemii wystosowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - podsumowuje Weremko. 

Pismo MRPiPS dostępne do pobrania poniżej:

W związku z tym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uruchamia akcję #PomagamyPomagać! Celem akcji jest zebranie informacji o potrzebach różnych instytucji pomocy i integracji społecznej z Pomorza oraz poszukiwanie potencjalnych darczyńców, którzy mogliby wesprzeć potrzebujące wsparcia placówki. Może dzięki temu uda się zapobiec prawdziwej tragedii, która może nastąpić z powodu braku niezbędnych środków ochronny. Ponadto potencjał wielu darczyńców będzie mógł być efektywnie wykorzystany!

Chciałbym pomóc. Jak mam się zgłosić?

Poszukujemy firm, organizacji lub zwykłych mieszkańców Pomorza, którzy chcieliby przekazać środki bezpieczeństwa (takie jak np.: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące i inne) placówkom pomocy społecznej z województwa. Zespół ROPS wykorzysta uzyskane informacje  – w porozumieniu ze służbami Wojewody – do dopasowania darczyńcy do odpowiedniej placówki pomocy społecznej z województwa. Osoby, firmy lub organizacje chcące pomóc prosimy o wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego:

#PomagamyPomagać Zgłoś swoją ofertę.
https://forms.gle/dYnvT6on6pt5VzXs5

Moja placówka lub instytucja potrzebuje pomocy

Zbieramy informacje dot. placówek pomocy społecznej m.in. domów pomocy społecznej, placówek dla osób bezdomnych (schroniska, noclegownie) czy warsztatów terapii zajęciowej, które wymagają pomocy w związku ze stanem epidemii COVID-19. Zgłaszać do nas mogą się również ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, które w związku z realizacją swoich zadań w warunkach epidemii, również wymagają dodatkowego wyposażenia w środki bezpieczeństwa / higieniczne lub nadzorują wymagające wsparcia placówki. W tym celu prosimy o przysłanie zgłoszeń poprzez formularz.

#PomagamyPomagać Zapotrzebowanie na środki higieniczne - województwo pomorskie: 
https://forms.gle/acMzpvKcUEp3Hjci8

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny z ROPS
nr tel. tel. 58 32 68 561 lub e-mail: rops@pomorskie.eu

 

Aktualizacja

16.04.2020

wg. stanu na 16.04 potrzeba przede wszystkim:

  • 500 szt. maseczek
  • 200 szt. przyłbic
  • 200 szt. kombinezonów
  • 5000 par rękawiczek
  • min. 250l płynów odkażających/mydła
  • środki higieny osobistej, pieluchomajtki i inne

Grafika z aktualnymo danymi w zakresie zapotrzebowania. Autor: M.Bomba

view szablon artykułu