Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro” - zaproszenie [INFORMACJA]

Grafika przedstawia najważniejsze informacje nt. wydarzenia - nazwę, miejsce, datę, logotypy oraz organizatorów. Źródło: Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro
Grafika przedstawia najważniejsze informacje nt. wydarzenia - nazwę, miejsce, datę, logotypy oraz organizatorów. Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym" - Związek Stowarzyszeń, zaprasza do udziału w konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro". Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26.11.2021 hybrydowo - w formie online oraz stacjonarnej. Podczas konferencji będzie kontynuowana zapoczątkowana w ubiegłych latach publiczna debata o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.

 

Trudna sytuacja

Obserwowany od kilku lat dynamiczny wzrost liczby osób starszych oraz prognozy demograficzne przynoszą nowe wyzwania dla polskiej służby zdrowia i pomocy społecznej. Trudną sytuację pogłębia dodatkowo pojawianie się kolejnych fal pandemii koronawirusa. Wyzwania te będą jednymi z najważniejszych kwestii polityki w najbliższych dziesięcioleciach. W tej sytuacji najistotniejsze jest zabezpieczenie socjalne i zdrowotne rosnącej populacji osób starszych i niesamodzielnych. W kontekście deficytu fachowych pracowników oraz presji ekonomicznej będzie stanowić to największy egzamin dla obecnego rządu i kolejnych. Z tymi zjawiskami od lat zmaga się opieka długoterminowa. Niestety z powodu niedostatecznego zainteresowania opinii publicznej trudna sytuacja zamiast poprawiać się, ulega pogorszeniu. Uwagę mediów przykuwają jednostkowe przykłady złej jakości opieki, a nie braki systemowe. Budząc krótkotrwałe emocje podkreśla się aspekt etyczny zdarzenia, nie informując opinii społecznej o wyczerpaniu zasobów rzeczowych i osobowych oraz o rzeczywistych kosztach i problemach związanych z zapewnieniem opieki tak licznej grupie obywateli.

Dyskusja

Podczas tegorocznych obrad będziemy dyskutować m.in. o: celach i wyzwaniach deinstytucjonalizacji, kadrach medycznych i opiekuńczych, higienie i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przeprowadzanej w domu oraz sukcesach i porażkach odniesionych w poszukiwaniu optymalnych standardów opieki długoterminowej.

Konferencja

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, prelegentów oraz podopiecznych i personelu placówek opieki długoterminowej, w tym roku  organizatorzy zdecydowali się na wykorzystanie hybrydowej formuły konferencji tak, aby zapewnić możliwość wyboru najbardziej dogodnej formy uczestnictwa w wydarzeniu. W ciągu tych dwóch dni planuje się organizację sześciu interaktywnych debat tematycznych. Każda z debat odbędzie się w hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa, a transmisja „na żywo" będzie dostępna bezpłatnie na specjalnie przygotowywanej do tego celu stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2021.pl. W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Konferencja ma mieć charakter ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

Kontakt i zapisy

Zapisy oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej wydarzenia - www.opiekadlugoterminowa2021.pl . Kontakt z Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym" - Związek Stowarzyszeń możliwy jest telefonicznie pod numerem: 22 279 49 04 oraz emailowo: biuro@niesamodzielnym.pl.

view szablon artykułu

27 edycja Nagrody Bursztynowego Mieczyka - znamy laureatki i laureatów! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystej Gali. fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl
Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystej Gali. fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Podczas 27 Gali Nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności, wręczono nagrody najbardziej aktywnym pomorskim organizacjom pozarządowym. Nagrody są symbolicznym wyrazem wdzięczności i docenienia pracy społeczników i wolontariuszy działających na rzecz pomorskiej społeczności.

 

  • Nagrody główne Marszałka Województwa Pomorskiego i Wojewody Pomorskiego - Bursztynowe Mieczyki otrzymali:

Nagroda Bursztynowego Mieczyka w kategorii „pomoc społeczna"
Fundacja „Przystań" ze Słupska

Nagroda Bursztynowego Mieczyka w kategorii „pomoc społeczna"
Fundacja „Świat Wrażliwy" z Gdańska

Nagroda Bursztynowego Mieczyka w kategorii „edukacja".
Fundacja AKUKU z Kwidzyna

Nagroda Bursztynowego Mieczyka w kategorii „ochrona środowiska i edukacja ekologiczna".
Fundacja Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla jeży i dzikich zwierząt ze Słupska

 

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego nagrody główne wręczyli:

Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Katarzyna Weremko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Agnieszka Zabłocka  zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

  • Nagrody specjalne:

Nagroda specjalna Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej".

Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego nagrodę  specjalną Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej" wręczyła Monika Pochroń-Frankowska – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia oraz Konsul Honorowy Francji Alain Mompert.

 

Nagroda specjalna Marszałka Senatu RP.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników z Gdańska
 

Nagrody specjalne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego        

Fundacja „MIKAEL" z Nowego Dworu Gdańskiego
Stowarzyszenie Na Krańcu Świata z Tczewa

 

Nagroda specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

 

Nagrody specjalne Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

 

Nagroda za Debiut Roku.

Fundacja Kina Żeglarz

Nagroda Fundacji RC – Bursztynowa Róża.
Alina Fegler-Kotkiewicz

 

  • Nagrody „Pakiety szyte na miarę" 

Fundacja Fala Nowej Kultury

Stowarzyszenie 180 stopni

Fundacja Generacja

Fundacja Gdyński Dom Marzeń

Fundacja Kina Żeglarz

Alina Fegler-Kotkiewicz i Stowarzyszenie EDUQ 

 

Gala Nagród Bursztynowego Mieczyka to wieloletnia tradycja na Pomorzu i  najstarsza tego typu nagroda w Polsce. Wieloletnie i wielosektorowe partnerstwo składa się z przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stowarzyszenia Pomorskie w UE, Fundacji RC z Gdańska, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

 

Laureatom Bursztynowego Mieczyka składamy serdeczne gratulacje!

 

[Poniżej galeria zdjęć. fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl]

view szablon artykułu