Informacja KCPU na temat pomocy obywatelom Ukrainy [INFORMACJA]

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o możliwości wykorzystania dochodów gmin z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o uruchomieniu Telefonu Zaufania dla osób z Ukrainy.

Jak zbudować pozytywny wizerunek swojej organizacji? O tym już 24 maja podczas drugiego spotkania Akademii Pomorskiej ES [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie w ramach Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej! Tym razem tematem przewodnim będzie budowanie wizerunku organizacji. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 24 maja br. o godz. 16.30. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy.

Już 20 maja w ECS konferencja o centrach usług społecznych!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności organizuje konferencję pt. „Idea solidarności i równości społecznej w realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych (CUS).

Pierwsze spotkanie z cyklu Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej [RELACJA]

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Fundacji RC w dniu 26.04.2022r. odbyło się szkolenie dla pomorskich Przedsiębiorstw Społecznych dotyczące najważniejszych kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień [INFORMACJA]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla gminnych pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień, gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które odbędzie się 17-18 maja 2022 r. w Gdańsku.

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej kadencji 2022-2024 uroczyście zainaugurowany! [RELACJA]

W czwartek, 21 kwietnia 2022r. w sali „Niebo Polskie" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste spotkanie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, rozpoczynające kadencję 2022-2024.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia kompetencyjne CUS [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w formie on-line, organizowanych w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2022 r.

Spotkanie informacyjne - konkurs dot. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami [RELACJA]

W piątek, 8 kwietnia 2022 r. odbyło się zdalne spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu zasad ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 5 kwietnia 2022 roku podjął Uchwałę nr 321/341/22 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Województwa Pomorskiego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2022.

27 edycja Nagrody Bursztynowego Mieczyka - znamy laureatki i laureatów! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystej Gali. fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl
Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystej Gali. fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Podczas 27 Gali Nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności, wręczono nagrody najbardziej aktywnym pomorskim organizacjom pozarządowym. Nagrody są symbolicznym wyrazem wdzięczności i docenienia pracy społeczników i wolontariuszy działających na rzecz pomorskiej społeczności.

 

  • Nagrody główne Marszałka Województwa Pomorskiego i Wojewody Pomorskiego - Bursztynowe Mieczyki otrzymali:

Nagroda Bursztynowego Mieczyka w kategorii „pomoc społeczna"
Fundacja „Przystań" ze Słupska

Nagroda Bursztynowego Mieczyka w kategorii „pomoc społeczna"
Fundacja „Świat Wrażliwy" z Gdańska

Nagroda Bursztynowego Mieczyka w kategorii „edukacja".
Fundacja AKUKU z Kwidzyna

Nagroda Bursztynowego Mieczyka w kategorii „ochrona środowiska i edukacja ekologiczna".
Fundacja Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla jeży i dzikich zwierząt ze Słupska

 

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego nagrody główne wręczyli:

Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Katarzyna Weremko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Agnieszka Zabłocka  zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

  • Nagrody specjalne:

Nagroda specjalna Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej".

Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego nagrodę  specjalną Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej" wręczyła Monika Pochroń-Frankowska – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia oraz Konsul Honorowy Francji Alain Mompert.

 

Nagroda specjalna Marszałka Senatu RP.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników z Gdańska
 

Nagrody specjalne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego        

Fundacja „MIKAEL" z Nowego Dworu Gdańskiego
Stowarzyszenie Na Krańcu Świata z Tczewa

 

Nagroda specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

 

Nagrody specjalne Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

 

Nagroda za Debiut Roku.

Fundacja Kina Żeglarz

Nagroda Fundacji RC – Bursztynowa Róża.
Alina Fegler-Kotkiewicz

 

  • Nagrody „Pakiety szyte na miarę" 

Fundacja Fala Nowej Kultury

Stowarzyszenie 180 stopni

Fundacja Generacja

Fundacja Gdyński Dom Marzeń

Fundacja Kina Żeglarz

Alina Fegler-Kotkiewicz i Stowarzyszenie EDUQ 

 

Gala Nagród Bursztynowego Mieczyka to wieloletnia tradycja na Pomorzu i  najstarsza tego typu nagroda w Polsce. Wieloletnie i wielosektorowe partnerstwo składa się z przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stowarzyszenia Pomorskie w UE, Fundacji RC z Gdańska, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

 

Laureatom Bursztynowego Mieczyka składamy serdeczne gratulacje!

 

[Poniżej galeria zdjęć. fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl]

view szablon artykułu