Formularz OZPS za 2019 rok opublikowany w CAS! [PILNE]

Ważna informacja dla wszystkich ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. W piątek 27 marca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w Centralnej Aplikacji Statystycznej formularz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019. Poniżej publikujemy najważniejsze informacje dot. bieżącej edycji OZPS. Termin przekazania oceny pozostaje bez zmian czyli dla gmin i powiatów jest to 30 kwietnia.

Sytuacja osób w kryzysie bezdomności w okresie pandemii COVID-19. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz komisji ekspertów ds. przeciwdziałania bezdomności

Rzecznik Praw Obywatelskich i Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności wzywają wszystkie właściwe organy i instytucje do natychmiastowego działania na rzecz wsparcia osób doświadczających bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem mieszkaniowym. Stosowne stanowisko w przedmiotowej sprawie przesłane zostało m.in. do samorządów.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 - przedłużony termin składania wniosków [INFORMACJA]

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłużył termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 30 czerwca 2020 r. Decyzję podjęto w związku z pandemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Środki na opiekę wytchnieniową dla samorządów. Do 3 kwietnia trwa nabór w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2020”[PILNE]

Zachęcamy pomorskie samorządy do udziały w naborze wniosków w programie, w ramach którego możliwe jest zapewnienie opieki wytchnieniowej dla osób zależnych. Sytuacja osób z niepełnoprawnościami i seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów stała się w związku ze stanem epidemii jeszcze trudniejsza. Wiele placówek świadczących dzienne wsparcie dla tych osób nie może bowiem normalnie funkcjonować. Ponadto z powodu stanu epidemii w wielu gminach usługi opiekuńcze zostały znacznie ograniczone. Wynika to m.in. z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób świadczących tego typu usługi.

Apel o wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej kilka dni temu przedłożył apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań antykryzysowych, związanych z pandemią na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Co na to Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej? O tym w artykule.

Zmiana terminarza w konkursie na tworzenie CUS [INFORMACJA MRPIPS]

W związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej PO WER dokonano zmiany terminarza przyjmowania wniosków w konkursie na tworzenie centrów usług społecznych.

Mapa podmiotów ekonomii społecznej z Pomorza już dostępna! Wejdź i sprawdź

Zachęcamy Państwa do skorzystania z mapy stworzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Narzędzie to stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej działających na terenie województwa pomorskiego.

Sytuacja pomorskich przedsiębiorstw społecznych w obliczu pandemii

Zagrożenie spowodowane koronawirusem bez wątpienia odciska piętno na gospodarce całego kraju. Jak w tym trudnym czasie radzą sobie Pomorzanie ? Zapytaliśmy o to przedstawicieli pomorskich przedsiębiorstw społecznych.

Pomoc w dostarczeniu żywności osobom objętym kwarantanną [INFORMACJA]

Osobom potrzebującym, które są objęte kwarantanną, żywność będzie dostarczana bezpośrednio do domów przez strażaków, policję, wojsko. W akcję włączyły się ośrodki pomocy społecznej i Banki Żywności. W tej chwili kwarantannę z powodu koronawirusa odbywa w Polsce prawie 8 tysięcy osób. Każda z nich musi zostać w domu przez 14 dni.

Ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych osób realizujących zadania w ramach WRiSPZ [OGŁOSZENIE]

Fot. ©Depositphotos/ jannystockphoto

Zachęcamy do wypełniania ankiety wszystkie osoby pracujące i współpracujące w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na odpowiedzi czekamy do 03.01.2020 r.

Szkolenia w oparciu o diagnozę

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego z Funduszy Europejskich  pn. „Partnerstwo dla Rodziny", rozpoczął diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników oraz przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Przypominamy też, że szkolenia organizowane w ramach projektu będą bezpłatne dla wszystkich uczestników.

 

Rzeczywiste potrzeby

Zachęcamy do wypełniania ankiety wszystkie osoby pracujące i współpracujące w ramach ww. ustawy. Dzięki zebranym informacjom będziemy mogli przygotować ofertę szkoleniową w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie samych zainteresowanych oraz wzbogacić ją o Państwa sugestie. 

 

Ankieta

Ankietę z podziałem na regiony znajdą Państwo w poniższych linkach. Na ich wypełnienie czekamy do 03.01.2020 r.

 

Link kierujący do ankiety (województwo pomorskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWG2rqebnpIDAgRqM3ASOncgjLu0b5nfBOBBtQIRfSLXv1ww/viewform?usp=sf_link

 

Link  kierujący do ankiety (województwo warmińsko-mazurskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ed2PKSbANalUWCCEuVOliNxgDvPImy14JyV364VxWPmWZQ/viewform?usp=sf_link

view szablon artykułu