Dzień Chorób Rzadkich - 28.02.2021 [ARTYKUŁ]

Czy wiedzieliście, że w ostatni dzień lutego przypada Dzień Chorób Rzadkich? To święto mające na celu podniesienie świadomości o chorobach rzadkich i ich wpływie na życie pacjentów.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień NGO! [ŻYCZENIA]

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych obchodzony jest corocznie 27 lutego. Został ustanowiony przez brytyjską organizację humanitarną Marcis Liors Skadmanis, natomiast oficjalnie uznany przez Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w dniu 17 kwietnia 2010 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. MOPR w Gdańsku udziela wsparcia [INFORMACJA]

W dniach 22–28 lutego 2021 roku obchodzimy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W związku z Tygodniem przypominamy, że wśród podmiotów oferujących pomoc osobom potrzebującym jest między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, który wraz z organizacjami pozarządowymi umożliwia skorzystanie z bezpłatnego wsparcia prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego.

Po posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych [RELACJA]

W poniedziałek 15 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Ze względu na sytuację epidemiczną, posiedzenie odbyło się w formule on-line.

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 [INFORMACJA]

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030. Konsultacje potrwają od 15 lutego do 16 marca br.

Rada Ministrów za poprawą sytuacji pracowników socjalnych [INFORMACJA]

We wtorek 9 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W projekcie zawarte zostały rozwiązania na rzecz poprawy sytuacji pracowników socjalnych, jak zwiększenie dodatków za pracę w terenie dla tychże pracowników, zniesienie odpłatności dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia czy zaostrzenie kar za nielegalne placówki.

W dniach 8-14 lutego trwa akcja „Róża od Świętego Walentego” [INFORMACJA]

W ramach tegorocznej akcji, które z uwagi na zagrożenie epidemiczne przyjęło formułę online, zaplanowano szereg wydarzeń w tym między innymi warsztaty, webinary oraz koncert.

Spotkanie on-line dla NGO dotyczące Umowy Partnerstwa 2021-2027 [INFORMACJA]

Zapraszamy na spotkanie środowisk pozarządowych poświęcone ustaleniom przyjętym przez Rząd RP w projekcie tzw. Umowy Partnerstwa, która przesądza o podziale środków finansowych w budżecie UE pomiędzy poszczególne województwa w latach 2021-2027. Spotkanie odbędzie się przy pomocy platformy ZOOM w dniu 10 lutego 2021 roku o godzinie 11:00.

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia i grupy wsparcia online dla opiekunów rodzinnych! [INFORMACJA]

Fundacja Hospicyjna, Hospicjum Dutkiewicza oraz Fundacja Agora zapraszają na bezpłatne szkolenia i grupy wsparcia online dla opiekunów rodzinnych. Spotkania odbywać się będą na platformie ClickMeeting.

Bursztynowe Mieczyki przyznane! Za nami XXVI Gala Nagrody im. Macieja Płażyńskiego [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystej Gali - prowadzących oraz logotypy sponsorów/partnerów.
Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystej Gali - prowadzących oraz logotypy sponsorów/partnerów.

W piątek 11 grudnia w godzinach wieczornych odbyła się XXVI Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Główne nagrody otrzymali: Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań", Hospicjum Pomorze Dzieciom, Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio oraz Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja". Uroczystość z racji zagrożenia epidemiologicznego miała charakter wydarzenia on-line.

 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka

Bursztynowy Mieczyk jest nagrodą honorującą organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa pomorskiego, której głównym inicjatorem oraz fundatorem był Maciej Płażyński - wojewoda gdański w latach 1990-1996. Jej celem jest promowanie najlepszych praktyk działania organizacji obywatelskich oraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Fundatorami nagród w konkursie są Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Europejskie Centrum Solidarności oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Głównym organizatorem inicjatywy jest natomiast gdańska Fundacja RC. W tym roku z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, uroczysta Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka odbyła się on-line. Atrakcją wieczoru był koncert "białego Louisa Armstronga" - Sergieja Kriuczkowa wraz z zespołem Riverboat Ramblers Swing Orchestra. 

Nagrody

Szczególne wyrazy uznania oraz podziękowania dla wszelkich aktywności pomorskich organizacji pozarządowych na rzecz wspólnego dobra złożyli Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk oraz Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego - Agnieszka Kapała-Sokalska. Kapituła Konkursu składała się m.in. z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego, który reprezentowali Katarzyna Weremko - Dyrektor ROPS oraz Andrzej Kowalczys - Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, będący także przewodniczącym Kapituły. Narodzeni zostali:

Nagrody główne:

 • Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań" - pomoc społeczna

Nagrodzone Stowarzyszenie działa od 2002 roku w zakresie organizowania pomocy – osobom z niepełnosprawnością, osobom ciężko chorym, osobom bezdomnym, a także pomocy rodzinom i osobom w sytuacji zagrożenia. Towarzystwo prowadzi całoroczną Noclegownię dla Osób Bezdomnych w Gdańsku. W związku z tym podejmuje w pierwszej kolejności działania o charakterze osłonowym, zapewniając nocleg, odzież, pościel, środki higieny osobistej, możliwość kąpieli. Towarzystwo głównie świadczy swoje usługi osobom korzystającym z pomocy ośrodków pomocy społecznej, posiadającym skierowania do placówki wystawione przez pracowników tychże ośrodków. Ponadto przyjmuje osoby w trybie interwencyjnym (nie posiadające skierowań, często pierwszy raz stające w sytuacji konieczności skorzystania z oferty instytucji pomocowej). Jednocześnie w ramach współrealizowanego przez Towarzystwo „Przystań" projektu pn. Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania, część środków finansowych przeznaczono na zakup pomocy rzeczowej w postaci: sprzętu medycznego, preparatów i urządzeń do dezynfekcji, środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej. Pomoc jest udzielana NGO, JST oraz ich jednostkom organizacyjnym na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań" w ramach swoich różnorodnych działań prowadzi także mobilny jesienno-zimowy punkt pomocy osobom bezdomnym – „Autobus SOS". To przygotowany pojazd, w którym osoby potrzebujące mogą otrzymać gorącą zupę oraz niezbędne wsparcie streetworkera, pracownika socjalnego i ratownika medycznego.

 • Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom - pomoc społeczna

Fundacja powstała w 2014 roku zapewnia opiekę paliatywną nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom w ich własnych domach. Wskazaniem do opieki hospicjum są nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Hospicjum opiekuje się dziećmi w promieniu 100 km od Gdańsku. Jednocześnie w ramach swoich działań Fundacja zapewnia perinatalną opiekę paliatywną osobom, którzy w okresie ciąży otrzymują diagnozę nieuleczalnej, zagrażającej życiu choroby płodu. Perinatalna opieka paliatywna jest oferowana od momentu podejrzenia/ rozpoznania choroby do 28 dnia po porodzie. Ważną częścią pracy zespołu Fundacji jest pomoc psychologiczna w okresie żałoby kierowana dla różnych odbiorców, w tym rodziców i rodzin podopiecznych Hospicjum Pomorze Dzieciom oraz Tulipani oraz osób w żałobie po śmierci bliskiej osoby. W ramach wsparcia świadczy konsultacje psychologiczne, spotkania w ramach Grupy Wsparcia, telefoniczne anonimowe konsultacja z psychologiem, a także przewodnik po żałobie „Drogowskaźnik" dostępny w wersji elektronicznej. Wielkim dziełem Fundacji w ramach współpracy z Miastem Gdańsk oraz wieloma partnerami jest  utworzenie Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja w Gdańsku. To nowe miejsce służące osobom chorym i cierpiącym z powodu utraty bliskich. 

 • Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio - edukacja

Nagrodzone Stowarzyszenie, działając od 2005 roku prowadzi Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio oraz udziela wsparcia osobom w chorobie, w żałobie oraz otaczamy opieką dzieci, które straciły bliskich. Hospicjum to miejsce, gdzie profesjonalni i wrażliwi ludzie towarzyszą osobom chorującym, a zarazem starają się dostrzec ich potrzeby, możliwości i marzenia pacjentów. Wysiłki na rzecz wzmacniania jakości życia osób w chorobie Stowarzyszenie dopełnia działaniami edukacyjnymi. To otwarcie organizacji pozarządowej na otoczenie środowiskowe, zasila wiedzę społecznie użyteczną. Wydanie „Raportu o dobrym umieraniu", a także rozwój różnych form wolontariatu (akcyjnego, opiekuńczego, recepcyjnego) to praktyki na rzecz rozwoju kompetencji społecznych osób zainteresowanych współpracą. Ważną częścią działalności edukacyjnej Stowarzyszenia jest „Areopag Etyczny" zainicjowany w 2008 roku na Półwyspie Helskim. Pomysłodawcami stworzenia tych innowacyjnych szkoleń z zakresu komunikacji i etyki w medycynie byli Ks. Jan Kaczkowski – założyciel Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio oraz jego przyjaciel Piotr Szeląg. W trakcie warsztatów studenci uczą się przede wszystkim mówić pacjentom oraz ich bliskim rzeczy trudne, często te najtrudniejsze o niepomyślnym rokowaniu czy zbliżającej się śmierci. Upowszechnianie wiedzy w zakresie chorób nowotworowych, objawów chorób nowotworowych, sposobów leczenia i radzenia sobie w czasie choroby to ważna część działań Stowarzyszenia.

 • Fundacja Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja" - ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

Nagrodzona Fundacja od początku swojej działalności (2015) pomogła niemal dziesięciu tysiącom dzikich zwierząt, by po dojściu do siebie mogły wrócić do natury. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja" to wyraz czułości ludzi dobrej woli wobec dzikich zwierząt, potrzebujących pomocy. To istoty poranione w wyniku kolizji drogowych, remontów, śmiecenia, zmian klimatycznych. Dziennie trafia do „Ostoi" niemal 30 nowych dzikich pacjentów, poza ptakami także młodych ssaków (zwłaszcza jeży i wiewiórek, ale także tchórz, kuna). Fundacja, zapewniając specjalistyczną opiekę dzikim zwierzętom, w tym jeżom, wiewiórkom i zającom w potrzebie, realizuje motto swojej placówki: „W trosce o dzikość!". Jednocześnie dzięki zaangażowaniu Zespołu roboczego, do którego należy Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja", weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. dotyczące sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, które nakłada obowiązek opieki nad zaolejonymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku wycieku ropopochodnego do Morza Bałtyckiego.

 

Nagrody specjalne:

 • Nagroda Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej": Stowarzyszenie Eduq
 • Nagroda Marszałka Senatu RP: Helska Fundacja Sapere Aude
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1: Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2: Muzeum Techniki Militarnej i Historii Pomorza z Kłanina prowadzone przez Fundację „Exercitus"
 • Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
 • Dwie nagrody Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: Stowarzyszenie Eduq oraz Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Helisa
 • Debiut Roku: Fundacja Młodorośli
 • Dwie nagrody Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych i Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Bursztynowe Katamarany: Miasto Słupsk i Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego
 • Nagroda Fundacji RC – Bursztynowa Róża: Piotr Stec
 • „Pakiety Szyte na Miarę":
 1. Fundacja Młodorośli
 2. Piotr Stec i Fundacja "Mapa Obywatelska"
 3. Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy
 4. Fundacja Kina Żeglarz
 5. Stowarzyszenie Biskupia Górka
 6. Stowarzyszenie Dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu Oraz Opiekunów Park On
 • Nagrody Korpusu Solidarności:
 1. Laureat etapu regionalnego z woj. pomorskiego - kandydat na Wolontariusza Roku 2020 Korpusu Solidarności: Patryk Hamerski
 2. Laureatka etapu regionalnego z woj. pomorskiego - kandydat na Koordynatora Roku 2020 Korpusu Solidarności: Magdalena Adamska
 • Miejsce Przyjaznym Wolontariuszem
 1. Fundacja hopsicyjna (Gdańsk)
 2. Fundacja Grupa Zainteresowania Alternatywnego (Malbork)
 3. Stowarzyszenie Eduq (Lębork)
 4. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji (Sopot)
 5. Szkoła Podstawowa w Czyczkowach (Czyczkowy)

 

[Poniżej galeria zdjęć. Zdjęcia prezentują osoby uczestniczącę w uroczystości]

view szablon artykułu