Jak funkcjonują przedsiębiorstwa społeczne z subregionu nadwiślańskiego w czasie epidemii?

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotyka niemal wszystkie dziedziny działalności gospodarczej, w tym ekonomię społeczną. Zapraszamy do przeczytania krótkich historii o tym jak w sytuacji kryzysu radzą sobie przedsiębiorstwa społeczne ze wschodniej części Pomorza. Do tej pory pisaliśmy już o sytuacji przedsiębiorstw społecznych z obszaru metropolitalnego i południowego. Pisaliśmy również o sytuacji w podmiotach reintegracyjnych. Tym razem sprawdziliśmy sytuację podmiotów, które na co dzień współpracują z Nadwiślańskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu.

Zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [STANOWISKO PARPA]

W życie weszła ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia, m.in. możliwość wydłużenia ważności zezwoleń, zwolnienia z opłat, przedłużenia terminu dokonania opłaty, a także zmiany dotyczące wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dające możliwość wydatkowania tych środków również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wiesz jak poprawić dostępność produktów dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji ? Weź udział naborze !

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza II turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności". Poszukiwane są rozwiązania służące poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Celem inicjatywy jest współpraca z zaangażowanymi osobami, organizacjami, instytucjami i firmami, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania oraz dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Innowatorom zapewnia się wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca 2020 r.

Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19 [Pomorskie S.O.S]

Powiat Lęborski złożył wniosek o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S".

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019

Podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 czerwca 2020 r. radni przyjęli informację dot. Oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019. Dokument został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i zawiera najważniejsze kwestie dotyczące obszaru polityki społecznej na Pomorzu w minionym roku.

Poradnia narkotykowa on-line [INFORMACJA]

Uruchomiona została internetowa platforma poradni narkotykowej. Oferuje pomoc email,czat z ekspertem a także wyszukiwarkę placówek w miejscu zamieszkania.

Pomoc dla ośrodka w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa w ramach Pomorskie S.O.S podpisana!

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny (m.in. EKG), sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma ośrodek w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa na dofinansowanie grantu w ramach "Pomorskie S.O.S" podpisana. Dofinansowanie wyniesie 84 tys. zł.

Marsz Żółtej Wstążki Online. Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Co roku ulicami Warszawy przechodzi Marsz Żółtej Wstążki, Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. W tym roku wydarzenie to ma formę online i trwa od 20 maja do 9 czerwca 2020 r. Organizatorami są Fundacja eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego.

Darmowe, domowe testy na HIV [INFORMACJA]

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie prowadzi kampanię społeczną "Koniec AIDS" w ramach której można samodzielnie wykonać test na obecność wirusa HIV we własnym domu.

Działalność PKRES jako przykład dobrych praktyk

Grafika poglądowa - przedstawia spotkanie Komitetu
Grafika: Martyna Bomba

Polecamy Państwa uwadze ciekawą publikację – „Merytoryka i dobre relacje, czyli o Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej". Jest to dokument, który powstał w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej". Przeczytamy w nim o dobrych praktykach w zakresie partnerstwa i współpracy, które można zaobserwować w Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Ekonomia społeczna opiera się na solidarności i osobistym zaangażowaniu w procesy aktywności obywatelskiej. Podobna myśl nasuwa się, gdy mowa o Komitetach. Powinny być oparte na wspólnotowości i posiadaniu misji. Czy pomorski Komitet posiada te cechy? Warto przekonać się zapoznając z poniżej załączoną broszurą.

Publikacja służy przede wszystkim opisowi tego, jak komitet jako organ wspierający w regionie radzi sobie z wyzwaniami codziennej pracy w sektorze ekonomii społecznej. Dobrym przykładem są działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z województwa pomorskiego. Co wyróżnia pomorski Komitet? Co stanowi o tym, że może być inspiracją dla innych? Członkowie pomorskiego Komitetu twierdzą, że kluczem do dobrego funkcjonowania tego ciała są ludzie i ich zaangażowanie. Co jeszcze? Teraz tego nie zdradzimy, ale na pewno dowiecie się Państwo, czytając proponowaną „Merytorykę i dobre relacje…".

Aby jeszcze bardziej zachęcić do prześledzenia publikacji, nadmienimy, jakie ma mocne strony. Napisana jest lekkim, zrozumiałym językiem. Wytłumaczone są w niej wszelkie pojawiające się pojęcia, jak np. ekonomia społeczna, dobra praktyka i inne. W dodatku, jej treść została ujęta w ciekawą formę graficzną i ma przejrzysty układ. Krótka teoria wraz z przykładami dobrych praktyk przeplata się z fragmentami wypowiedzi członków PKRES (Karoliny Krzemińskiej oraz Macieja Kisały). Mówią oni m.in. o czynnikach sukcesu komitetu, różnorodności w zespole, wzajemnym zaufaniu, kulturze współpracy i roli kompromisu. Prawda, że brzmi interesująco?

Czytając publikację możemy zadać sobie wiele innych pytań:
- Czy to, że w Komitecie są przedstawiciele zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego to coś, co jest pomocne?
- Z jakich metod pracy posługują się członkowie Komitetu?  Czy posiedzenia plenarne spełniają swoją rolę?

Bardzo ciekawym i wartym uwagi jest ostatni rozdział tekstu, zawierający wskazówki, które mogą być inspiracją dla innych komitetów lub Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Już teraz zdradzimy jedną z podpowiedzi – bycie odważnym. Jak mówi Karolina Krzemińska: „Odwagi! Komitet jest ważnym ciałem doradczym, ma wpływ na zmianę rzeczywistości. Ale najpierw my sami, z pozycji jednostki, musimy uznać, że ten wpływ mamy".

O innych dobrych praktykach jak budować dobre Komitety, dowiecie się Państwo czytając broszurę. Nie będziecie żałować.

Link do pobrania publikacji:
https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/db_praktyka_pomorski_komitet_rozwoju_es.pdf

view szablon artykułu