Projekt Social Ecosystem Leads The Future [SELF] w kulminacyjnej fazie! Relacja z Trzeciej Misji Ekonomii Społecznej

Od 23 do 24 listopada 2021 roku w hiszpańskiej Kantabrii przedstawiciele partnerskich regionów z Łotwy, Polski i Hiszpanii wzięli udział w trzeciej Misji Ekonomii Społecznej (Third Social Economy Mission), w ramach której odbyły się warsztaty oraz wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach społecznych.

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki - już 7 grudnia odbędzie się panel on-line! [INFORMACJA]

We wtorek 7 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w formie on-line odbędzie się bezpłatny panel „Głos i rola mężczyzn w systemie przeciwdziałania przemocy mężczyzn wobec kobiet". Panel organizowany jest w ramach II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki. Serdecznie zapraszamy do udziału w imieniu organizatorów!

Bezpłatne szkolenia dla osób realizujących zadania dot. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [INFORMACJA]

Serdecznie zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach online organizowanych w ramach projektu Partnerstwo dla Rodziny, który obejmuje wsparciem pracowników i przedstawicieli instytucji oraz służb zaangażowanych w realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zostały ostatnie miejsca!

10 Forum Inicjowania Rozwoju. Podsumowanie wydarzenia [RELACJA]

We środę 24 listopada 2021 roku odbyło się 10 Forum Inicjowania Rozwoju – największa na Pomorzu konferencja na rzecz współpracy międzysektorowej i zrównoważonego rozwoju. W tym roku odbyła się ona pod nazwą „Klimat do zmiany – planeta, partnerstwo, przywództwo". W artykule relacja z wydarzenia.

Za nami Pomorskie Forum OWES 2021! [RELACJA]

W dniach 15-16 listopada 2021 roku w gdańskim So Stay Hotel odbyło się wydarzenie skierowane do pomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Była to okazja do omówienia obecnej sytuacji ekonomii społecznej na poziomie regionu i kraju oraz do zaplanowania działań na przyszłość.

Zmiana dotycząca wojewódzkich i gminnych programów profilaktycznych [INFORMACJA]

W związku z planowanym połączeniem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii obecnie trwa procedowanie zmiany ustawy o zdrowiu publicznym, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Pomorski Ośrodek Adopcyjny poszukuje pracownika! [OFERTA PRACY]

W Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym trwa nabór na stanowisko psychologa. Termin przesłania ofert mija 28 listopada br. Szczegóły poniżej.

Czy w sieci można znaleźć podcasty o ekonomii społecznej?

Podcasty to coraz bardziej popularna w Polsce forma dzielenia się wiedzą. I to za darmo! To takie spersonalizowane radio, gdzie sami możemy wybierać, czego chcemy słuchać, bez względu na porę dnia. Prześledziliśmy temat podcastów dotyczących ekonomii społecznej. Co udało nam się znaleźć?

Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro” - zaproszenie [INFORMACJA]

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym" - Związek Stowarzyszeń, zaprasza do udziału w konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro". Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26.11.2021 hybrydowo - w formie online oraz stacjonarnej. Podczas konferencji będzie kontynuowana zapoczątkowana w ubiegłych latach publiczna debata o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.

Fundusze Europejskie dla Pomorza. Rozpoczęły się konsultacje projektu nowego programu [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - przedstawia walutę euro oraz napis - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa - przedstawia walutę euro oraz napis - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Autor: Marcin Mielewczyk

Do 30 września 2021 r. potrwają konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W tym czasie każdy mieszkaniec naszego regionu może zgłosić swoje opinie i uwagi do tego dokumentu, a tym samym mieć wpływ na wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie.

 

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 3 sierpnia 2021 r. Nowy program będzie następcą regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Nowe wyzwania w nowej perspektywie

Wsparcie unijne w ramach FEP 2021-2027 skupi się przede wszystkim na sferze gospodarczej, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji, rynku pracy i włączeniu społecznym.

Wśród wyzwań stojących przed województwem pomorskim w nowej perspektywie wymienia się m.in. wzmacnianie innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w administracji publicznej i biznesie, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego, a także dalszy rozwój połączeń drogowych i kolejowych. Duży nacisk zostanie położony na dążenie do neutralności klimatycznej oraz przekształcenie naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Natomiast w sferze społecznej zakres planowanych działań skierowany zostanie na zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia, poprawę warunków rozwoju zawodowego pracujących i poszukujących pracy mieszkańców Pomorza oraz wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jak i gdzie można zgłaszać swoje uwagi?

Szczegółowe informacje nt. projektu programu FEP 2021-2027 dostępne są na stronie internetowej: www.strategia2030.pomorskie.eu. Z niezbędną dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku), gdzie jest wyłożona do wglądu.

"W ramach rozpoczętych właśnie konsultacji każdy może przedstawić uwagi i propozycje do projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Zapraszam więc wszystkich mieszkańców naszego regionu do wzięcia w nich udziału" – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Opinie i uwagi dotyczące projektu programu FEP 2021-2027 można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „Konsultacje FEP 2021-2027"
lub pocztą elektroniczną: fep21-27@pomorskie.eu

Konsultacje potrwają do 30 września 2021 r.

view szablon artykułu