Za nami VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami! [RELACJA]

W środę 20 października 2021 r. w formie zdalnej odbył się VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami. Temat spotkania to „Droga do niezależnego życia – jak działać aby osiągnąć cel?". Konwent tłumaczony był na język migowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Pomorskiego, natomiast jednym z organizatorów był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 przyjęty! [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął w dniu 19 października 2021 r. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Praca w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym - Psycholog [OFERTA PRACY]

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku szuka kandydatów na wolne stanowisko pracy - psycholog. Aplikacje przyjmowane są do 31.10.2021 r. Szczegóły poniżej.

Zaproszenie do udziału w projekcie "Strategor", dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych [INFORMACJA]

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zachęca do udziału w projekcie "Strategor", który dotyczy ujednolicenia metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Doradztwo w ramach programu potrwa do 30 czerwca 2022 r.

Zakończenie I kadencji Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA]

W piątek 24 września 2021 odbyło się uroczyste spotkanie kończące I kadencję Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wydarzenie miało miejsce w Sali Wystaw Czasowych Europejskiego Centrum Solidarności. Było okazją do podziękowań, podsumowań i rozmów o planach na przyszłość.

Wspieramy podmioty reintegracji - szkolenie dla przedstawicieli CIS i KIS w województwie pomorskim [RELACJA]

W dniach 11 sierpnia i 27 września 2021 roku odbyły się spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w województwie pomorskim. Tematem szkolenia były narzędzia i metody wsparcia osób w kryzysie psychicznym, zrozumienie mechanizmów zaburzeń psychicznych oraz uwrażliwienie na stereotypy związane z kryzysami psychicznymi.

Szkolenia w Mrągowie. Projekt "Partnerstwo dla Rodziny" [RELACJA]

W dniach 02-03.08.2021 r. oraz 04-05.08.2021 r. w Mrągowie odbyły się dwa dwudniowe szkolenia: „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, praca z dzieckiem z zaburzeniami osobowości, zachowań i rozwoju oraz praca z dzieckiem w depresji" i „Wczesne wykrywanie/ rozpoznanie syndromów dziecka krzywdzonego. Dziecko jako ofiara przemocy-diagnoza i forma pomocy" zorganizowane w związku z realizacją projektu „Partnerstwo dla Rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Misja ekonomii społecznej na Łotwie, czyli wzmacnianie ES w ramach europejskiej współpracy regionów #SELFproject [RELACJA]

Misja może być kosmiczna, gospodarcza lub wojskowa, ale czy ktoś słyszał o misji ekonomii społecznej? W Łotewskim regionie Vidzeme w dniach od 15 do 16 września 2021 r. odbyła się druga Social Economy Mission (SEM2) w ramach projektu Social Ecosystem Leads The Future (SELF)*. Jej celem nie była bynajmniej eksploracja nieznanego lądu, interwencja wojskowa lub ewangelizacja. Celem wyprawy nad Dźwinę było przede wszystkim wzmacnianie widoczności i siły oddziaływania sektora ES w czterech europejskich regionach: w Kantabrii (Hiszpania), w Vidzeme (Łotwa), w Lombardii (Włochy) oraz na Pomorzu.

Zaprezentowano świąteczne zestawy prezentowe. Za nami spotkanie Kawa ze SPOKO [RELACJA]

Pracodawcy Pomorza oraz Platforma Firm Społecznie Odpowiedzialnych Helisa zorganizowali 16 września 2021 roku wydarzenie „Kawa ze SPOKO – Liczymy do 1000 Koszy". Spotkanie to zapoczątkowało 3. edycję projektu SPOKO Społeczny Kosz.

Fundusze Europejskie dla Pomorza. Rozpoczęły się konsultacje projektu nowego programu [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - przedstawia walutę euro oraz napis - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa - przedstawia walutę euro oraz napis - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Autor: Marcin Mielewczyk

Do 30 września 2021 r. potrwają konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W tym czasie każdy mieszkaniec naszego regionu może zgłosić swoje opinie i uwagi do tego dokumentu, a tym samym mieć wpływ na wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie.

 

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 3 sierpnia 2021 r. Nowy program będzie następcą regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Nowe wyzwania w nowej perspektywie

Wsparcie unijne w ramach FEP 2021-2027 skupi się przede wszystkim na sferze gospodarczej, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji, rynku pracy i włączeniu społecznym.

Wśród wyzwań stojących przed województwem pomorskim w nowej perspektywie wymienia się m.in. wzmacnianie innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w administracji publicznej i biznesie, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego, a także dalszy rozwój połączeń drogowych i kolejowych. Duży nacisk zostanie położony na dążenie do neutralności klimatycznej oraz przekształcenie naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Natomiast w sferze społecznej zakres planowanych działań skierowany zostanie na zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia, poprawę warunków rozwoju zawodowego pracujących i poszukujących pracy mieszkańców Pomorza oraz wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jak i gdzie można zgłaszać swoje uwagi?

Szczegółowe informacje nt. projektu programu FEP 2021-2027 dostępne są na stronie internetowej: www.strategia2030.pomorskie.eu. Z niezbędną dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku), gdzie jest wyłożona do wglądu.

"W ramach rozpoczętych właśnie konsultacji każdy może przedstawić uwagi i propozycje do projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Zapraszam więc wszystkich mieszkańców naszego regionu do wzięcia w nich udziału" – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Opinie i uwagi dotyczące projektu programu FEP 2021-2027 można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „Konsultacje FEP 2021-2027"
lub pocztą elektroniczną: fep21-27@pomorskie.eu

Konsultacje potrwają do 30 września 2021 r.

view szablon artykułu