Za nami VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami! [RELACJA]

W środę 20 października 2021 r. w formie zdalnej odbył się VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami. Temat spotkania to „Droga do niezależnego życia – jak działać aby osiągnąć cel?". Konwent tłumaczony był na język migowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Pomorskiego, natomiast jednym z organizatorów był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 przyjęty! [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął w dniu 19 października 2021 r. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Praca w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym - Psycholog [OFERTA PRACY]

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku szuka kandydatów na wolne stanowisko pracy - psycholog. Aplikacje przyjmowane są do 31.10.2021 r. Szczegóły poniżej.

Zaproszenie do udziału w projekcie "Strategor", dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych [INFORMACJA]

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zachęca do udziału w projekcie "Strategor", który dotyczy ujednolicenia metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Doradztwo w ramach programu potrwa do 30 czerwca 2022 r.

Zakończenie I kadencji Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA]

W piątek 24 września 2021 odbyło się uroczyste spotkanie kończące I kadencję Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wydarzenie miało miejsce w Sali Wystaw Czasowych Europejskiego Centrum Solidarności. Było okazją do podziękowań, podsumowań i rozmów o planach na przyszłość.

Wspieramy podmioty reintegracji - szkolenie dla przedstawicieli CIS i KIS w województwie pomorskim [RELACJA]

W dniach 11 sierpnia i 27 września 2021 roku odbyły się spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w województwie pomorskim. Tematem szkolenia były narzędzia i metody wsparcia osób w kryzysie psychicznym, zrozumienie mechanizmów zaburzeń psychicznych oraz uwrażliwienie na stereotypy związane z kryzysami psychicznymi.

Szkolenia w Mrągowie. Projekt "Partnerstwo dla Rodziny" [RELACJA]

W dniach 02-03.08.2021 r. oraz 04-05.08.2021 r. w Mrągowie odbyły się dwa dwudniowe szkolenia: „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, praca z dzieckiem z zaburzeniami osobowości, zachowań i rozwoju oraz praca z dzieckiem w depresji" i „Wczesne wykrywanie/ rozpoznanie syndromów dziecka krzywdzonego. Dziecko jako ofiara przemocy-diagnoza i forma pomocy" zorganizowane w związku z realizacją projektu „Partnerstwo dla Rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Misja ekonomii społecznej na Łotwie, czyli wzmacnianie ES w ramach europejskiej współpracy regionów #SELFproject [RELACJA]

Misja może być kosmiczna, gospodarcza lub wojskowa, ale czy ktoś słyszał o misji ekonomii społecznej? W Łotewskim regionie Vidzeme w dniach od 15 do 16 września 2021 r. odbyła się druga Social Economy Mission (SEM2) w ramach projektu Social Ecosystem Leads The Future (SELF)*. Jej celem nie była bynajmniej eksploracja nieznanego lądu, interwencja wojskowa lub ewangelizacja. Celem wyprawy nad Dźwinę było przede wszystkim wzmacnianie widoczności i siły oddziaływania sektora ES w czterech europejskich regionach: w Kantabrii (Hiszpania), w Vidzeme (Łotwa), w Lombardii (Włochy) oraz na Pomorzu.

Zaprezentowano świąteczne zestawy prezentowe. Za nami spotkanie Kawa ze SPOKO [RELACJA]

Pracodawcy Pomorza oraz Platforma Firm Społecznie Odpowiedzialnych Helisa zorganizowali 16 września 2021 roku wydarzenie „Kawa ze SPOKO – Liczymy do 1000 Koszy". Spotkanie to zapoczątkowało 3. edycję projektu SPOKO Społeczny Kosz.

I Ty możesz zostać darczyńcą Fundacji "Podaruj Uśmiech"! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia symboliczne serce na dłoniach oraz logotyp Fundacji.
Grafika poglądowa. Przedstawia symboliczne serce na dłoniach oraz logotyp Fundacji.

 

Fundacja "Podaruj Uśmiech"

Fundacja "Podaruj Uśmiech" jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Pomaga dzieciom zrealizować marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Fundacja robi to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić. Wielu z ich Podopiecznych pochodzi z naszego województwa.

Pomoc w finansowaniu

Pomoc Fundacji ma charakter subsydiarny i pozwala Podopiecznym sfinansować potrzeby, które nie podlegają refundacji na zasadach ogólnych. W szczególności współfinansuje:

  • Sprzęt specjalistyczny (w tym: medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny)
  • Rehabilitacje (w tym: zabiegi i turnusy)
  • Leczenie specjalistyczne (w tym leki, terapie, operacje)
  • Pomoce naukowe i rozwój intelektualny

Planowana jest także budowa nowoczesnego centrum rehabilitacyjnego w Gdyni Karwinach. 

Jak można pomóc?

W Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnych „Podaruj Uśmiech" każdy może zostać Darczyńcą-Partnerem- Sponsorem. Aktualnie proste procedury formalne nie utrudniają tak szlachetnej misji. Możliwości pomocy jest bardzo wiele - tyle, ile pomysłów i ludzi chcących jej udzielić. Pomagać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Zapraszamy na stronę Fundacji w celu zapoznania się z możliwościami wsparcia ich działalności www.podarujusmiech.org/jak-mozesz-pomoc/

view szablon artykułu