Informacja KCPU na temat pomocy obywatelom Ukrainy [INFORMACJA]

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o możliwości wykorzystania dochodów gmin z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o uruchomieniu Telefonu Zaufania dla osób z Ukrainy.

Jak zbudować pozytywny wizerunek swojej organizacji? O tym już 24 maja podczas drugiego spotkania Akademii Pomorskiej ES [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie w ramach Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej! Tym razem tematem przewodnim będzie budowanie wizerunku organizacji. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 24 maja br. o godz. 16.30. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy.

Już 20 maja w ECS konferencja o centrach usług społecznych!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności organizuje konferencję pt. „Idea solidarności i równości społecznej w realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych (CUS).

Pierwsze spotkanie z cyklu Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej [RELACJA]

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Fundacji RC w dniu 26.04.2022r. odbyło się szkolenie dla pomorskich Przedsiębiorstw Społecznych dotyczące najważniejszych kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień [INFORMACJA]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla gminnych pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień, gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które odbędzie się 17-18 maja 2022 r. w Gdańsku.

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej kadencji 2022-2024 uroczyście zainaugurowany! [RELACJA]

W czwartek, 21 kwietnia 2022r. w sali „Niebo Polskie" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste spotkanie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, rozpoczynające kadencję 2022-2024.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia kompetencyjne CUS [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w formie on-line, organizowanych w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2022 r.

Spotkanie informacyjne - konkurs dot. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami [RELACJA]

W piątek, 8 kwietnia 2022 r. odbyło się zdalne spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu zasad ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 5 kwietnia 2022 roku podjął Uchwałę nr 321/341/22 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Województwa Pomorskiego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2022.

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki - już 7 grudnia odbędzie się panel on-line! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia najważniejsze informacje nt. wydarzenia. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa. Przedstawia najważniejsze informacje nt. wydarzenia. Autor: Marcin Mielewczyk

We wtorek 7 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w formie on-line odbędzie się bezpłatny panel „Głos i rola mężczyzn w systemie przeciwdziałania przemocy mężczyzn wobec kobiet". Panel organizowany jest w ramach II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki. Serdecznie zapraszamy do udziału w imieniu organizatorów!

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy mężczyzn – mieszkańców woj. pomorskiego do aktywnego udziału w wydarzeniu. Zachęcamy do przypięcia podczas tygodnia 1-7 grudnia 2021 r. białej wstążki oraz o opublikowanie  wykonanego zdjęcia na Instagramie i Facebooku z #stopprzemocywobeckobiet lub przesłanie na adres e-mail Fundacji „Wschodzące Słońce" (e-mail: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl). Wyrazicie Panowie w ten sposób Wasz sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet i zadeklarujecie, że zawsze będziecie reagować, kiedy będziecie świadkami takich zdarzeń. Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek, zamordowanych 06.12.1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu, przez 25-letniego mężczyznę. Sam nie dostał się na studia politechniczne i obwiniał o to kobiety. Uważał, że nie powinny one studiować na wydziałach nauk ścisłych/ technicznych.

Panel

O zabranie głosu podczas panelu, poproszeni zostaną mężczyźni zaangażowani w pomoc kobietom doznającym przemocy oraz pracujących ze sprawcami, a także sędzia karnista.

Głos zabiorą

  • Paweł Chodorowski – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), socjoterapeuta i profilaktyk, doradca zawodowy, coach rozwoju kariery. Na co dzień pracuje jako naczelnik Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Bytowie, członek GKRPA w Bytowie, konsultant Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy GKRPA, członek grup roboczych w procedurze Niebieskiej Karty. Pan P. Chodorowski posiada doświadczenie w prowadzeniu grupowych zajęć dla osób stosujących przemoc, udzielaniu indywidualnego wsparcia dla osób doznających przemocy, szkoleń i coachingu dla członków grup roboczych w procedurze Niebieskiej Karty.
  • Paweł Piotr Chrzan – psycholog, mediator rodzinny, członek zespołu interdyscyplinarnego w Gdyni i Rumi. Pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni będącym częścią Zespołu Placówek Specjalistycznych oraz w prywatnym gabinecie.
  • Bartosz Łapa – psycholog, pedagog, mediator. Jako wieloletni pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach udziela wsparcia psychologicznego osobom w różnego rodzaju kryzysach życiowych. Od blisko 10 lat zajmuje się pracą z osobami stosującymi przemoc oraz tymi, które najbardziej doświadczają jej skutków. Pracując w interwencji, najczęściej prowadzi wsparcie w nurcie TSR.
  • Wojciech Jankowski – sędzia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw karnych.

Zapisy

W celu rejestracji na panel zachęcamy do kontaktu emailowo: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl lub telefonicznie: 605 071 761

 

[Poniżej plakat przedstawiający najważniejsze informacje nt. II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki, opisane w artykule. Źródło: Fundacja "Wschodzące Słońce"]

 

view szablon artykułu