Granty Funduszu Inicjowania Rozwoju Fundacji "UP FOUNDATION" rozdane! [RELACJA]

Pięć innowacyjnych partnerstw między organizacjami pozarządowymi, biznesem i sektorem publicznym z województwa pomorskiego otrzyma wsparcie na pierwsze kroki w realizacji swoich projektów.

Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021 [KONKURS DES]

Do 1 lutego 2021 r. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022."

Rozwiązania Tarczy 6.0 z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej [INFORMACJA]

Przedsiębiorcy wciąż czekają na pomoc w ramach tarczy 6.0. Przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego z nowej tarczy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. O dotację i dopłaty do wynagrodzeń przedsiębiorcy będą mogli wnioskować po 3 dniach od publikacji przepisów w Dzienniku Ustaw. Obecnie Sejm jeszcze czeka na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie, po czym ustawa wejdzie natychmiast w życie.

Bursztynowe Mieczyki przyznane! Za nami XXVI Gala Nagrody im. Macieja Płażyńskiego [RELACJA]

W piątek 11 grudnia w godzinach wieczornych odbyła się XXVI Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Główne nagrody otrzymali: Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań", Hospicjum Pomorze Dzieciom, Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio oraz Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja". Uroczystość z racji zagrożenia epidemiologicznego miała charakter wydarzenia on-line.

Finansowanie środków ochrony osobistej w ramach Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii [Komunikat KBPN]

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Krajowego Biura w sprawie finansowania środków ochrony osobistej ze środków Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Narkotykowych.

Szkolenie PARPA dla grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie [INFORMACJA]

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dniu 16 grudnia 2020r. szkolenie on-line nt. pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w okresie pandemii COVID-19. Szkolenie adresowane jest do członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Znamy tegorocznych laureatów Srebrnego Drzewka. Kapituła przyznała nagrody jednogłośnie [RELACJA]

Po raz 14. przyznane zostały Srebrne Drzewka, czyli nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej. W tym roku wyjątkowo laureatów poznaliśmy podczas transmisji online, której gościem specjalnym był Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Wyraźmy sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet! W dniach 1-7 grudnia odbędzie się Pomorski Tydzień Białej Wstążki [ZAPROSZENIE]

W imieniu Organizatorów wydarzenia, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w pierwszym "Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki" w dniach 1-7 grudnia br. Patronat honorowy sprawuje Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.

Już wkrótce Gala „Srebrnego Drzewka”! W tym roku uroczystość odbędzie się w Internecie [ON-LINE]

Co roku w okolicach Dnia Pracownika Socjalnego, Samorząd Województwa Pomorskiego stara się wyróżnić osoby szczególnie zaangażowane w pomaganie potrzebującym. W tym roku uroczysta gala wręczenia „Srebrnych Drzewek" odbędzie się 20 listopada. Tak jak wiele innych wydarzeń w ostatnim czasie, również ta uroczystość odbędzie się w przestrzeni internetowej. Więcej informacji poniżej.

Już wkrótce Gala „Srebrnego Drzewka”! W tym roku uroczystość odbędzie się w Internecie [ON-LINE]

Grafika dot. Gali Srebrnego Drzewka 2020 [Tło grafiki zdjęcie z wręczenia nagród
Grafika dot. Gali Srebrnego Drzewka 2020 [Tło grafiki zdjęcie z wręczenia nagród "Srebrnego Drzewka" 2019. Grafika zawiera tekst: Srebrne Drzewko 2020, gala on-line 20 listopada 2020 r. platforma ZOOM, gość specjalny dr hab. Adam Bodanr RPO VII kadencji

Co roku w okolicach Dnia Pracownika Socjalnego, Samorząd Województwa Pomorskiego stara się wyróżnić osoby szczególnie zaangażowane w pomaganie potrzebującym. W tym roku uroczysta gala wręczenia „Srebrnych Drzewek" odbędzie się 20 listopada. Tak jak wiele innych wydarzeń w ostatnim czasie, również ta uroczystość odbędzie się w przestrzeni internetowej. Więcej informacji poniżej.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Srebrne Drzewko" ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej, listu gratulacyjnego oraz pamiątkowej nagrody – przypinki nawiązującej do symboliki „Srebrnego Drzewka".

 

Inspirowanie, promowanie dobrych praktyk w zakresie pomocy społecznej

Wręczenie nagród jest ponadto okazją do refleksji nt. pomagania osobom potrzebującym. Prezentacja sylwetek laureatów nagrody służy, również poromowaniu dobrych praktyk w obszarze pomocy i integracji społecznej. Za każdym razem w programie uroczystości znaleźć można zatem inspirujące wystąpienie, wykład dot. tematyki pomagania. W tym roku w programie m.in. wystąpienie dr hab. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich VII Kadencji.

 

„Srebrne Drzewka" to kontynuacja nagród przyznawanych w latach 90-tych przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej stanowi kontynuację nagród „Srebrnego Drzewka" przyznawanych przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej - jedyną w latach 90-tych strukturę pomocy społecznej na szczeblu wojewódzkim. Inicjatywa ta z uwagi na reformy kompetencyjne mające miejsce po 1 stycznia 1999 roku została zakończona. W 2005 roku przedstawiciele Wojewody Pomorskiego wnioskowali do Samorządu Województwa Pomorskiego o możliwość kontynuacji dotychczasowych doświadczeń w zakresie inspirowania i promowania nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej stosowanych w latach dziewięćdziesiątych w ramach Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej.

Srebrne Drzewka są przyznawane pracownikom pomocy społecznej przez samorząd województwa od 2007 roku. Od 2019 roku nagrodą zostają uhonorowani nie tylko pomorscy pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale wszystkie osoby które realizują działania w zakresie pomocy i integracji społecznej. Zmiana polegająca na poszerzeniu kręgu uprawnionych do nagrody została podyktowana dostrzeżonymi potrzebami. Rozszerzono katalog kategorii do nagrody, uwzględniając szeroki obszar działań w zakresie pomocy i integracji społecznej.

 

Program Gali „Srebrnego Drzewka 2020"

  • Katarzyna Weremko - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - powitanie uczestników spotkania
  • Agnieszka Kapała-Sokalska – członek Zarządu Województwa Pomorskiego - słowo wstępne
  • Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego - słowo wstępne
  • wystąpienie Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Gala „Srebrnego Drzewka" - nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresiepomocy i integracji społecznej w roku 2020

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM. Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/83620055122?pwd=VEswUDY2S2kzSDk1UzBTeXVEdXY4QT09

Początek 11:00, przewidywany czas trwania ok. 2h. Gala transmitowana będzie, również na profilu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na Facebook'u pod adresem www.facebook.com/rops.pomorskie

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z pracownikiem ROPS: Maciej Kochanowski, tel.: 58 326 87 54, e-mail.: m.kochanowski@pomorskie.eu

view szablon artykułu