Przyznano Srebrne Drzewka 2021 – nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia laureatów oraz wręczających nagrodę. Fot. Karol Stańczak
Zdjęcie przedstawia laureatów oraz wręczających nagrodę. Fot. Karol Stańczak

Za nami jedno z ważniejszych wydarzeń dla sektora pomocy i integracji społecznej w naszym województwie – 6 listopada 2021 r. wręczono nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w tym obszarze. Srebrne Drzewka przyznawane są już od 15 lat. Przekazane zostały podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni, której towarzyszył spektakl „Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa, w reżyserii Janusza Józefowicza.

 

O Srebrnych Drzewkach

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego jest przyznawana pracownikom pomocy społecznej przez samorząd województwa od 2007 roku. Od 2019 roku nagrodą zostają uhonorowani nie tylko pomorscy pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale wszystkie osoby które realizują działania w zakresie pomocy i integracji społecznej. Tradycyjnie nagrody te są przyznawane w listopadzie, kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Srebrne Drzewka mają charakter indywidualny i są przyznawane w formie pieniężnej, listu gratulacyjnego oraz pamiątkowej odznaki.

Laureaci konkursu

W tej edycji konkursu do Urzędu wpłynęły 24 wnioski. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród pięciu osobom, które otrzymali:

  • Grzegorz Mikiciuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nowatorskie, inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • Danuta Cyrson, Prezes Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Bytowie – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;
  • Marta Budzińska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu – za skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych;
  • Andrzej Czekaj, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za działania na rzecz rodzin, w tym dzieci i młodzieży, oraz wyróżniające się przedsięwzięcia w obszarze pieczy zastępczej;
  • Donat Kuczewski, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS" w Wandzinie – za realizację wyróżniających się działań w obszarze profilaktyki uzależnień i na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.

Laureatom wręczono nagrody w postaci przypinki, nawiązującej do symboliki Srebrnego Drzewka, zaprojektowanej i wykonanej przez pomorskiego artystę, prof. Jana Szczypkę z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Spektakl

Po części oficjalnej, na której przyznano Srebrne Drzewka, odbyła się sztuka teatralna „Mistrz i Małgorzata". Spektakl ten to specjalne podziękowanie wszystkim pracowniczkom i pracownikom szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej za trud niesienia pomocy najbardziej potrzebującym w trudnym okresie pandemii COVID-19, w szczególności osobom pracującym w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych domach samopomocy, domach Senior + czy w organizacjach pozarządowych.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Karol Stańczak]

view szablon artykułu

Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro” - zaproszenie [INFORMACJA]

Grafika przedstawia najważniejsze informacje nt. wydarzenia - nazwę, miejsce, datę, logotypy oraz organizatorów. Źródło: Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro
Grafika przedstawia najważniejsze informacje nt. wydarzenia - nazwę, miejsce, datę, logotypy oraz organizatorów. Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym" - Związek Stowarzyszeń, zaprasza do udziału w konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro". Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26.11.2021 hybrydowo - w formie online oraz stacjonarnej. Podczas konferencji będzie kontynuowana zapoczątkowana w ubiegłych latach publiczna debata o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.

 

Trudna sytuacja

Obserwowany od kilku lat dynamiczny wzrost liczby osób starszych oraz prognozy demograficzne przynoszą nowe wyzwania dla polskiej służby zdrowia i pomocy społecznej. Trudną sytuację pogłębia dodatkowo pojawianie się kolejnych fal pandemii koronawirusa. Wyzwania te będą jednymi z najważniejszych kwestii polityki w najbliższych dziesięcioleciach. W tej sytuacji najistotniejsze jest zabezpieczenie socjalne i zdrowotne rosnącej populacji osób starszych i niesamodzielnych. W kontekście deficytu fachowych pracowników oraz presji ekonomicznej będzie stanowić to największy egzamin dla obecnego rządu i kolejnych. Z tymi zjawiskami od lat zmaga się opieka długoterminowa. Niestety z powodu niedostatecznego zainteresowania opinii publicznej trudna sytuacja zamiast poprawiać się, ulega pogorszeniu. Uwagę mediów przykuwają jednostkowe przykłady złej jakości opieki, a nie braki systemowe. Budząc krótkotrwałe emocje podkreśla się aspekt etyczny zdarzenia, nie informując opinii społecznej o wyczerpaniu zasobów rzeczowych i osobowych oraz o rzeczywistych kosztach i problemach związanych z zapewnieniem opieki tak licznej grupie obywateli.

Dyskusja

Podczas tegorocznych obrad będziemy dyskutować m.in. o: celach i wyzwaniach deinstytucjonalizacji, kadrach medycznych i opiekuńczych, higienie i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przeprowadzanej w domu oraz sukcesach i porażkach odniesionych w poszukiwaniu optymalnych standardów opieki długoterminowej.

Konferencja

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, prelegentów oraz podopiecznych i personelu placówek opieki długoterminowej, w tym roku  organizatorzy zdecydowali się na wykorzystanie hybrydowej formuły konferencji tak, aby zapewnić możliwość wyboru najbardziej dogodnej formy uczestnictwa w wydarzeniu. W ciągu tych dwóch dni planuje się organizację sześciu interaktywnych debat tematycznych. Każda z debat odbędzie się w hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa, a transmisja „na żywo" będzie dostępna bezpłatnie na specjalnie przygotowywanej do tego celu stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2021.pl. W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Konferencja ma mieć charakter ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

Kontakt i zapisy

Zapisy oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej wydarzenia - www.opiekadlugoterminowa2021.pl . Kontakt z Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym" - Związek Stowarzyszeń możliwy jest telefonicznie pod numerem: 22 279 49 04 oraz emailowo: biuro@niesamodzielnym.pl.

view szablon artykułu