I Ty możesz zostać darczyńcą Fundacji "Podaruj Uśmiech"! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia symboliczne serce na dłoniach oraz logotyp Fundacji.
Grafika poglądowa. Przedstawia symboliczne serce na dłoniach oraz logotyp Fundacji.

 

Fundacja "Podaruj Uśmiech"

Fundacja "Podaruj Uśmiech" jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Pomaga dzieciom zrealizować marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Fundacja robi to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić. Wielu z ich Podopiecznych pochodzi z naszego województwa.

Pomoc w finansowaniu

Pomoc Fundacji ma charakter subsydiarny i pozwala Podopiecznym sfinansować potrzeby, które nie podlegają refundacji na zasadach ogólnych. W szczególności współfinansuje:

 • Sprzęt specjalistyczny (w tym: medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny)
 • Rehabilitacje (w tym: zabiegi i turnusy)
 • Leczenie specjalistyczne (w tym leki, terapie, operacje)
 • Pomoce naukowe i rozwój intelektualny

Planowana jest także budowa nowoczesnego centrum rehabilitacyjnego w Gdyni Karwinach. 

Jak można pomóc?

W Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnych „Podaruj Uśmiech" każdy może zostać Darczyńcą-Partnerem- Sponsorem. Aktualnie proste procedury formalne nie utrudniają tak szlachetnej misji. Możliwości pomocy jest bardzo wiele - tyle, ile pomysłów i ludzi chcących jej udzielić. Pomagać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Zapraszamy na stronę Fundacji w celu zapoznania się z możliwościami wsparcia ich działalności www.podarujusmiech.org/jak-mozesz-pomoc/

view szablon artykułu

Konsultacje społeczne projektu RPS dot. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej zakończone [RAPORT]

Grafika poglądowa. Przedstawia przykładowe obrady oraz napis
Grafika poglądowa. Przedstawia przykładowe obrady oraz napis "Raport, Konsultacje RPS".

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 6 kwietnia br. Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu RPS trwały od 22 stycznia do 5 marca br. Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji oraz przeprowadzono spotkania zdalne, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele Subregionalnych zespołów roboczych, uczelnie wyższe, eksperci zewnętrzni, organizacje pozarządowe, powiaty województwa pomorskiego oraz regionalne gremia. W ramach konsultacji:

 • zorganizowano 5 spotkań konsultacyjnych w formule zdalnej
 • 28 osób i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu
 • przekazano łącznie 392 uwagi w sprawie dokumentu.

Dokumenty do pobrania

 1. Uchwała Nr 339/239/21 [pdf, 109KB]
 2. Raport z konsultacji [pdf, 222KB]
 3. Załącznik nr 1 do Raportu - Tabela uwag [pdf, 1.9MB]
 4. Załącznik nr 2 do Raportu - Formularz konsultacyjny [pdf, 290KB]
 5. Załącznik nr 3 do Raportu - Ogłoszenie o konsultacjach [pdf, 218KB]
view szablon artykułu