Praca dla psychologa w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym [OFERTA PRACY]

W Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym trwa nabór na stanowisko psychologa. Termin przesłania ofert mija 1 lipca br. Szczegóły poniżej.

Otwarty konkurs ofert dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nowe programy profilaktyczne przyjęte! Sejmik jednogłośnie przyjął najważniejsze w województwie dokumenty w zakresie uzależnień

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas sesji, która odbyła się 31 maja br. jednogłośnie przyjęli dwa kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania uzależnieniom dokumenty strategiczne dla naszego regionu: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania. Dyżury także w dni świąteczne! [INFORMACJA]

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że od 1 maja br. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania rozszerzył swoją działalność o dni świąteczne.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021" [INFORMACJA]

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw zaprasza do udziału w konkursie "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021". Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2021 r.


Trwają konsultacje projektu Ustawy o ekonomii społecznej [INFORMACJA]

W środę, 19 maja br. ukazał się projekt ustawy o ekonomii społecznej – tak długo wyczekiwany dokument. Ustawa reguluje organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej oraz zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej. Teraz trwa proces opiniowania zapisów projektu Ustawy.

Praca socjalna – trwa nabór na studia na Uniwersytecie Gdańskim [INFORMACJA]

Chciałabyś/chciałbyś studiować, ale nie wiesz jeszcze co? Być może kierunek studiów praca socjalna będzie odpowiedni dla Ciebie? Trwa rekrutacja na studia pierwszego, jak i drugiego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Praca socjalna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów, ponieważ łączy elementy pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii i prawa. Tylko studia na kierunku praca socjalna nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Projekt SELF - webinar na zakończenie pierwszego cyklu SEM [RELACJA]

W piątek, 14 maja br. odbyło się ostatnie, zdalne spotkanie w ramach pierwszego cyklu Social Economy Mission.

Konsultacje społeczne projektu RPS dot. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej zakończone [RAPORT]

Grafika poglądowa. Przedstawia przykładowe obrady oraz napis
Grafika poglądowa. Przedstawia przykładowe obrady oraz napis "Raport, Konsultacje RPS".

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 6 kwietnia br. Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu RPS trwały od 22 stycznia do 5 marca br. Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji oraz przeprowadzono spotkania zdalne, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele Subregionalnych zespołów roboczych, uczelnie wyższe, eksperci zewnętrzni, organizacje pozarządowe, powiaty województwa pomorskiego oraz regionalne gremia. W ramach konsultacji:

  • zorganizowano 5 spotkań konsultacyjnych w formule zdalnej
  • 28 osób i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu
  • przekazano łącznie 392 uwagi w sprawie dokumentu.

Dokumenty do pobrania

  1. Uchwała Nr 339/239/21 [pdf, 109KB]
  2. Raport z konsultacji [pdf, 222KB]
  3. Załącznik nr 1 do Raportu - Tabela uwag [pdf, 1.9MB]
  4. Załącznik nr 2 do Raportu - Formularz konsultacyjny [pdf, 290KB]
  5. Załącznik nr 3 do Raportu - Ogłoszenie o konsultacjach [pdf, 218KB]
view szablon artykułu