Sytuacja osób w kryzysie bezdomności w okresie pandemii COVID-19. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz komisji ekspertów ds. przeciwdziałania bezdomności

Rzecznik Praw Obywatelskich i Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności wzywają wszystkie właściwe organy i instytucje do natychmiastowego działania na rzecz wsparcia osób doświadczających bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem mieszkaniowym. Stosowne stanowisko w przedmiotowej sprawie przesłane zostało m.in. do samorządów.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 - przedłużony termin składania wniosków [INFORMACJA]

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłużył termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 30 czerwca 2020 r. Decyzję podjęto w związku z pandemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Środki na opiekę wytchnieniową dla samorządów. Do 3 kwietnia trwa nabór w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2020”[PILNE]

Zachęcamy pomorskie samorządy do udziały w naborze wniosków w programie, w ramach którego możliwe jest zapewnienie opieki wytchnieniowej dla osób zależnych. Sytuacja osób z niepełnoprawnościami i seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów stała się w związku ze stanem epidemii jeszcze trudniejsza. Wiele placówek świadczących dzienne wsparcie dla tych osób nie może bowiem normalnie funkcjonować. Ponadto z powodu stanu epidemii w wielu gminach usługi opiekuńcze zostały znacznie ograniczone. Wynika to m.in. z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób świadczących tego typu usługi.

Apel o wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej kilka dni temu przedłożył apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań antykryzysowych, związanych z pandemią na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Co na to Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej? O tym w artykule.

Zmiana terminarza w konkursie na tworzenie CUS [INFORMACJA MRPIPS]

W związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej PO WER dokonano zmiany terminarza przyjmowania wniosków w konkursie na tworzenie centrów usług społecznych.

Mapa podmiotów ekonomii społecznej z Pomorza już dostępna! Wejdź i sprawdź

Zachęcamy Państwa do skorzystania z mapy stworzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Narzędzie to stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej działających na terenie województwa pomorskiego.

Sytuacja pomorskich przedsiębiorstw społecznych w obliczu pandemii

Zagrożenie spowodowane koronawirusem bez wątpienia odciska piętno na gospodarce całego kraju. Jak w tym trudnym czasie radzą sobie Pomorzanie ? Zapytaliśmy o to przedstawicieli pomorskich przedsiębiorstw społecznych.

Pomoc w dostarczeniu żywności osobom objętym kwarantanną [INFORMACJA]

Osobom potrzebującym, które są objęte kwarantanną, żywność będzie dostarczana bezpośrednio do domów przez strażaków, policję, wojsko. W akcję włączyły się ośrodki pomocy społecznej i Banki Żywności. W tej chwili kwarantannę z powodu koronawirusa odbywa w Polsce prawie 8 tysięcy osób. Każda z nich musi zostać w domu przez 14 dni.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019. Formularz dostępny od 26 marca w Centralnej Aplikacji Statystycznej [PILNE]

Zbliża się termin przygotowania przez gminy i powiaty dokumentu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Przypominamy termin ten upływa 30 kwietnia! Jak wynika z informacji przekazanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formularz OZPS dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej od 26 marca br..

Możesz wspomóc organizacje pożytku publicznego z Pomorza! Przekaż 1% swojego podatku [ARTYKUŁ pomorskie.eu]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia leżącą dokumentację oraz kalkulator.
Fot. Pixabay.com/Stevepb

Każdy, kto rozlicza się z fiskusem może przekazać 1 procent swojego podatku dowolnej organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu wsparcie otrzymają chorzy, ubodzy czy domy opieki i hospicja. W ubiegłym roku od pomorskich podatników na konta OPP wpłynęło ponad 56 tys. złotych. To najwięcej od 5 lat.

 

Do 30 kwietnia 2020 r. mamy czas, by w urzędzie skarbowym złożyć zeznanie podatkowe (PIT lub CIT) za 2019 rok.

 

Czym są organizacje pożytku publicznego? 

Są nimi hospicja, fundacje, stowarzyszenia wspierające osoby z niepełnosprawnościami, zdrowy tryb życia czy edukację, a także schroniska dla zwierząt i domy opieki – organizacje pożytku publicznego działają non profit, więc nie generują zysków, lecz wszystkie datki przekazują potrzebującym. 

Potrzeb jest wiele, więc od 2013 roku każdy podatnik w swoim zeznaniu podatkowym może zaznaczyć, że chce przekazać jeden procent odprowadzanego podatku wybranej OPP. 

 

Jak pomagają Pomorzanie?

W ubiegłym roku aż 81 proc. podatników z Pomorza przekazało setną część swojego podatku na rzecz wybranej OPP. – Z danych, które otrzymaliśmy z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku wynika, że z roku na rok coraz więcej osób przekazuje 1 procent na działalność organizacji pożytku publicznego – mówi Agata Chrul z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku. – W 2019 roku aż o 12 procent wzrosła liczba podatników wspierających OPP. To rekordowy wzrost odkąd istnieje możliwość przekazania części podatku, czyli od 2013 r. – dodaje Chrul.

Izba Administracji Skarbowej poinformowała również, że do tej pory Pomorzanie wsparli organizacje pożytku publicznego kwotą 259 692 504,21 zł. Tylko w 2019 r. z jednego proc. podatku mieszkańców Pomorza na rzecz OPP przekazane zostało ponad 57 tysięcy złotych. 

 

Jak przekazać 1 procent?

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT), wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej organizacji pożytku publicznego. Kwotę  obliczoną jako 1 procent podatku należnego program do wypełniania PIT wyliczy nam sam. Urząd skarbowy przekazuje pieniądze na rachunek wskazanej przez nas organizacji. W ten sposób pomagamy potrzebującym bez robienia przelewów i wypełniania dodatkowych dokumentów – niezbędnymi formalnościami zajmie się fiskus. 

 

Link do pobrania wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1 proc. podatku za 2019 rok - https://bit.ly/2WBynlT

view szablon artykułu