Jak funkcjonują przedsiębiorstwa społeczne z subregionu nadwiślańskiego w czasie epidemii?

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotyka niemal wszystkie dziedziny działalności gospodarczej, w tym ekonomię społeczną. Zapraszamy do przeczytania krótkich historii o tym jak w sytuacji kryzysu radzą sobie przedsiębiorstwa społeczne ze wschodniej części Pomorza. Do tej pory pisaliśmy już o sytuacji przedsiębiorstw społecznych z obszaru metropolitalnego i południowego. Pisaliśmy również o sytuacji w podmiotach reintegracyjnych. Tym razem sprawdziliśmy sytuację podmiotów, które na co dzień współpracują z Nadwiślańskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu.

Zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [STANOWISKO PARPA]

W życie weszła ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia, m.in. możliwość wydłużenia ważności zezwoleń, zwolnienia z opłat, przedłużenia terminu dokonania opłaty, a także zmiany dotyczące wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dające możliwość wydatkowania tych środków również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wiesz jak poprawić dostępność produktów dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji ? Weź udział naborze !

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza II turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności". Poszukiwane są rozwiązania służące poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Celem inicjatywy jest współpraca z zaangażowanymi osobami, organizacjami, instytucjami i firmami, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania oraz dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Innowatorom zapewnia się wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca 2020 r.

Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19 [Pomorskie S.O.S]

Powiat Lęborski złożył wniosek o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S".

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019

Podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 czerwca 2020 r. radni przyjęli informację dot. Oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019. Dokument został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i zawiera najważniejsze kwestie dotyczące obszaru polityki społecznej na Pomorzu w minionym roku.

Poradnia narkotykowa on-line [INFORMACJA]

Uruchomiona została internetowa platforma poradni narkotykowej. Oferuje pomoc email,czat z ekspertem a także wyszukiwarkę placówek w miejscu zamieszkania.

Pomoc dla ośrodka w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa w ramach Pomorskie S.O.S podpisana!

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny (m.in. EKG), sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma ośrodek w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa na dofinansowanie grantu w ramach "Pomorskie S.O.S" podpisana. Dofinansowanie wyniesie 84 tys. zł.

Marsz Żółtej Wstążki Online. Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Co roku ulicami Warszawy przechodzi Marsz Żółtej Wstążki, Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. W tym roku wydarzenie to ma formę online i trwa od 20 maja do 9 czerwca 2020 r. Organizatorami są Fundacja eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego.

Darmowe, domowe testy na HIV [INFORMACJA]

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie prowadzi kampanię społeczną "Koniec AIDS" w ramach której można samodzielnie wykonać test na obecność wirusa HIV we własnym domu.

Osobisty plan awaryjny - jak uchronić się przed przemocą domową podczas epidemii ? [WSKAZÓWKI RPO]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia zaciśniętą pięść oraz kobietę w tle
Fot. pixabay.com

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Fundacją Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieską Linią, opracował "Osobisty plan awaryjny", czyli swego rodzaju poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej.

 

W związku z niepokojącymi sygnałami dochodzącymi z całej Polski odnośnie rosnącej liczby przypadków przemocy domowej podczas epidemii koronawirusa, RPO wraz ze specjalistami z organizacji przeciwdziałających temu negatywnemu zjawisku, stworzył swego rodzaju poradnik zawierający szereg wskazówek, umożliwiających podjęcie najszybszych działań w celu zabezpieczenia zdrowia i życia.

 

1. Obserwuj zachowania osoby agresywnej: 

Zwróćmy uwagę na sygnały, które mogą zwiastować zachowania niebezpieczne u osoby agresywnej (np. podnoszenie głosu).

 

2. Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo: 

Należy poinformować dzieci o możliwości ewentualnego uzyskania wsparcia np. u sąsiadów, służb. Bardzo ważne jest sprawdzenie, czy dzieci znają adres domowy oraz numery alarmowe pod którymi mogą wezwać służby, a także czy wiedzą jak ewentualnie otworzyć drzwi do domu.

 

3. Bezpieczne miejsce: 

Ten podpunkt dotyczy analizy swojego mieszkania – miejsca gdzie może być bezpiecznie w razie sytuacji zagrożenia życia tzn. gdzie nie ma twardej posadzki, niebezpiecznych narzędzi.

 

4. Bądź przygotowany/a do ucieczki: 

Miejmy pod ręką spakowaną torbę zawierającą najważniejsze rzeczy: dokumenty, leki, telefon, klucze, ubrania, pieniądze, numery kont bankowych.

 

5. W sytuacji zagrożenia

Nie uciekajmy od dzieci, gdyż one także mogą być zagrożone. Jeżeli nie ma możliwości ucieczki, najlepiej schować się w rogu pokoju osłaniając rękoma twarz i głowę. Postarajmy się mieć przy sobie zawsze naładowany telefon z wprowadzonymi do szybkiego wybierania numerami telefonów 997 i 112.

Jeśli będzie potrzeba wezwania pomocy w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej,  należy się zastanowić, czy zamiast wołania o pomoc nie krzyczeć PALI SIĘ! – co może okazać się skuteczniejsze.

Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a boimy się o swoje życie i zdrowie, domagajmy się, aby sprawca przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Zyskamy w ten sposób cenny czas na znalezienie schronienia lub pomocy.

 

6. Poznaj swoich sojuszników:

Rozmawiajmy z rodziną i znajomymi o swojej sytuacji w domu. Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się na czyje wsparcie możemy liczyć i razem ustalić strategię postępowania w razie trudnej sytuacji. Możemy także ustalić słowo – hasło, które stanowić będzie ukryte wezwanie do pomocy.

Wśród osób, które mogą nam pomóc mogą być między innymi: przyjaciel/ciółka, osoba z rodziny, dzielnicowy/a, nauczyciel/ka ze szkoły dziecka, sąsiad/ka, kolega/koleżanka z pracy, organizacja społeczna, lekarz/lekarka lub prawnik/prawniczka.

 

  • Link z mapą zawierającą oznaczenia lokalnych organizacji i instytucji, które pomagają osobom doświadczającym przemocy: https://bit.ly/2AlDDB5

 

  • Link z bazą kontaktową do specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie: https://bit.ly/3fPGkv0

 

Załącznik do pobrania:

  • poradnik [wersja: .pdf; waga pliku: 445KB]
view szablon artykułu