Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi - 18 października

Handel ludźmi jest przestępstwem globalnym. Polega na wykorzystaniu człowieka, które w bezwzględności stosowania godzi w godność i wolność człowieka, naruszając przez to jego podstawowe prawa.

Przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Rusza pomoc rzeczowa! [INFORMACJA]

Informujemy o uruchomieniu procesu naboru wniosków na pomoc rzeczową. Pomoc rzeczową stanowić będą mogły: sprzęt i wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej oraz preparaty i urządzenia do dezynfekcji przeznaczone na wsparcie podopiecznych oraz personelu pracującego z osobami zagrożonymi zakażeniem COVID-19 tj. wymagającymi opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Komunikat dot. naboru fiszek projektowych. Nowy termin do 26.10!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), w związku z ogromnym zainteresowaniem oraz różnorodnością pomysłów na realizację potencjalnych projektów w obszarze Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w powiązaniu z Działaniem 7.3 Infrastruktura społeczna, przedstawianych przez podmioty świadczące usługi społeczne na terenie województwa pomorskiego, uprzejmie informuje, że istnieje możliwość składania fiszek nie spełniających warunku minimalnej wartości projektu dla Działania 7.3, która zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP wynosi 2 mln złotych.

Sytuacja przedsiębiorstw społecznych z subregionu słupskiego w czasie pandemii [ARTYKUŁ]

Mijają kolejne miesiące od ogłoszenia pandemii COVID-19. Mimo że po drodze zauważalne było ożywienie gospodarcze, to i tak do dziś niektóre przedsiębiorstwa społeczne borykają się z trudnościami, nie tracąc przy tym zapału do pracy. W artykule przedstawiona została sytuacja trzech przedsiębiorstw z północno-zachodniej części Pomorza, współdziałających z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.

Bezpłatne poradnictwo online dla osób z niepełnosprawnościami [SZKOLENIA]

Fundacja Damy Radę zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego - rodziców, opiekunów i osób z niepełnosprawnościami, do udziału w szkoleniach online.

Dziecko z FAS w szkole i w przedszkolu. Zapis webinarium oraz materiały do pobrania

W ramach VII Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS w środę 30 września odbyło się webinarium skierowane do osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. W programie znalazły się m.in. wypowiedzi ekspertów w dziedzinie alkoholowego zespołu płodowego.

Szkolenia Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie [RELACJA]

W środę, 30 września w Hotelu Szarlota k. Kościerzyny rozpoczął się cykl szkoleń Policjantów – naczelników i koordynatorów procedury Niebieskie Karty z województwa pomorskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Lodołamacze 2020 przyznane ! [RELACJA]

We wtorek 29 września w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się uroczysta gala regionalnego etapu ogólnopolskiej kampanii społecznej „Lodołamacze". Podczas gali Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego reprezentował p. Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowym. 

Startuje 6 edycja konkursu grantowego dla NGO - Fundusz Inicjowania Rozwoju! [KONKURS]

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION wraz z Partnerami uruchomiła kolejną edycję konkursu grantowego. Poszukiwane są innowacyjne projekty międzysektorowe, ukierunkowane na wspieranie lokalnych społeczności, na które otrzymać można nawet 25 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października !

Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19 [Pomorskie S.O.S]

Na zdjęciu od prawej: Agnieszka Zabłocka - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Jolanta Wilkiel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, Jolanta Mallek - Kierownik Sekcji Administracyjno Gospodarczej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.
Fot. Natalia Glaner

Powiat Lęborski złożył wniosek o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S".

 

Podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku 24 czerwca 2020 r.

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19. Dofinansowanie wyniesie 105 600 zł.

Dofinansowanie obejmuje zakup maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów jednorazowych, ochraniaczy na obuwie, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, proszków biobójczych, koncentratorów tlenu,  ssaków elektrycznych,  łóżek rehabilitacyjnych, łóżek  transportowych,  szafek  przyłóżkowych,  lamp bakteriobójczych i mat dezynfekcyjnych do dekontaminacji, termometrów bezdotykowych, defibrylatora, pojemników, koszy do bielizny, koszy do śmieci, naczyń jednorazowych, sztućców jednorazowych,  pościeli i podkładów jednorazowych.

 

Projekt „Pomorskie S.O.S" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

view szablon artykułu