Dobiegają końca prace adaptacyjno-remontowe w ramach projektu mieszkalnictwa wspomaganego [RELACJA]

Dobiegają końca prace adaptacyjno-remontowe w mieszkaniach wspomaganych realizowanych w ramach projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na III Maraton Innowacji w dniach 1-2.02.2022 r. [ON-LINE]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na III Maraton Innowacji, który odbędzie się zdalnie na platformie ZOOM w dniach 1-2 lutego 2022 w godzinach 9:30-14:00.

Już tylko do końca stycznia można wziąć udział w badaniu w ramach Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych [ZAPROSZENIE]

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszej polskiej edycji Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM) organizowanego przy Komisji Europejskiej przez EUCLID. Wyniki badań będą miały duży wpływ na planowanie przez Komisję Europejską wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Europie i istotne przełożenie na system wsparcia w Polsce. Ankietę badawczą wypełnić można on-line do końca stycznia!

Spotkanie z okazji otwarcia przez Fundację RC sklepu ekonomii społecznej - Dobry Deal [RELACJA]

W środę 22.12.2021 r. w siedzibie Fundacji RC odbyło się spotkanie z okazji otwarcia sklepu stacjonarnego z wyrobami pomorskich przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki - za nami panel dyskusyjny ekspertów [RELACJA, ZAPIS]

We wtorek 7 grudnia 2021 roku z okazji trwającego II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki, odbył się panel on-line, którego tematyka koncentrowała się na przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet.

Szkolenia „Praca zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” [RELACJA]

Za nami szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych w zakresie pracy zespołu z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Szkolenia trwały od 30 listopada do 2 grudnia w Hotelu „Zatoka" w Gdańsku. Prowadzący to trenerzy Anna Wiechcińska-Szymańska i Małgorzata Wincenciak ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" w Warszawie.

27 edycja Nagrody Bursztynowego Mieczyka - znamy laureatki i laureatów! [RELACJA]

Podczas 27 Gali Nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności, wręczono nagrody najbardziej aktywnym pomorskim organizacjom pozarządowym. Nagrody są symbolicznym wyrazem wdzięczności i docenienia pracy społeczników i wolontariuszy działających na rzecz pomorskiej społeczności.

Projekt Social Ecosystem Leads The Future [SELF] w kulminacyjnej fazie! Relacja z Trzeciej Misji Ekonomii Społecznej

Od 23 do 24 listopada 2021 roku w hiszpańskiej Kantabrii przedstawiciele partnerskich regionów z Łotwy, Polski i Hiszpanii wzięli udział w trzeciej Misji Ekonomii Społecznej (Third Social Economy Mission), w ramach której odbyły się warsztaty oraz wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach społecznych.

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki - już 7 grudnia odbędzie się panel on-line! [INFORMACJA]

We wtorek 7 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w formie on-line odbędzie się bezpłatny panel „Głos i rola mężczyzn w systemie przeciwdziałania przemocy mężczyzn wobec kobiet". Panel organizowany jest w ramach II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki. Serdecznie zapraszamy do udziału w imieniu organizatorów!

Przyznano Srebrne Drzewka 2021 – nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia laureatów oraz wręczających nagrodę. Fot. Karol Stańczak
Zdjęcie przedstawia laureatów oraz wręczających nagrodę. Fot. Karol Stańczak

Za nami jedno z ważniejszych wydarzeń dla sektora pomocy i integracji społecznej w naszym województwie – 6 listopada 2021 r. wręczono nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w tym obszarze. Srebrne Drzewka przyznawane są już od 15 lat. Przekazane zostały podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni, której towarzyszył spektakl „Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa, w reżyserii Janusza Józefowicza.

 

O Srebrnych Drzewkach

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego jest przyznawana pracownikom pomocy społecznej przez samorząd województwa od 2007 roku. Od 2019 roku nagrodą zostają uhonorowani nie tylko pomorscy pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale wszystkie osoby które realizują działania w zakresie pomocy i integracji społecznej. Tradycyjnie nagrody te są przyznawane w listopadzie, kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Srebrne Drzewka mają charakter indywidualny i są przyznawane w formie pieniężnej, listu gratulacyjnego oraz pamiątkowej odznaki.

Laureaci konkursu

W tej edycji konkursu do Urzędu wpłynęły 24 wnioski. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród pięciu osobom, które otrzymali:

  • Grzegorz Mikiciuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nowatorskie, inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • Danuta Cyrson, Prezes Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Bytowie – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;
  • Marta Budzińska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu – za skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych;
  • Andrzej Czekaj, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za działania na rzecz rodzin, w tym dzieci i młodzieży, oraz wyróżniające się przedsięwzięcia w obszarze pieczy zastępczej;
  • Donat Kuczewski, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS" w Wandzinie – za realizację wyróżniających się działań w obszarze profilaktyki uzależnień i na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.

Laureatom wręczono nagrody w postaci przypinki, nawiązującej do symboliki Srebrnego Drzewka, zaprojektowanej i wykonanej przez pomorskiego artystę, prof. Jana Szczypkę z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Spektakl

Po części oficjalnej, na której przyznano Srebrne Drzewka, odbyła się sztuka teatralna „Mistrz i Małgorzata". Spektakl ten to specjalne podziękowanie wszystkim pracowniczkom i pracownikom szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej za trud niesienia pomocy najbardziej potrzebującym w trudnym okresie pandemii COVID-19, w szczególności osobom pracującym w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych domach samopomocy, domach Senior + czy w organizacjach pozarządowych.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Karol Stańczak]

view szablon artykułu