Praca dla psychologa w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym [OFERTA PRACY]

W Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym trwa nabór na stanowisko psychologa. Termin przesłania ofert mija 1 lipca br. Szczegóły poniżej.

Otwarty konkurs ofert dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nowe programy profilaktyczne przyjęte! Sejmik jednogłośnie przyjął najważniejsze w województwie dokumenty w zakresie uzależnień

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas sesji, która odbyła się 31 maja br. jednogłośnie przyjęli dwa kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania uzależnieniom dokumenty strategiczne dla naszego regionu: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania. Dyżury także w dni świąteczne! [INFORMACJA]

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że od 1 maja br. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania rozszerzył swoją działalność o dni świąteczne.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021" [INFORMACJA]

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw zaprasza do udziału w konkursie "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021". Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2021 r.


Trwają konsultacje projektu Ustawy o ekonomii społecznej [INFORMACJA]

W środę, 19 maja br. ukazał się projekt ustawy o ekonomii społecznej – tak długo wyczekiwany dokument. Ustawa reguluje organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej oraz zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej. Teraz trwa proces opiniowania zapisów projektu Ustawy.

Praca socjalna – trwa nabór na studia na Uniwersytecie Gdańskim [INFORMACJA]

Chciałabyś/chciałbyś studiować, ale nie wiesz jeszcze co? Być może kierunek studiów praca socjalna będzie odpowiedni dla Ciebie? Trwa rekrutacja na studia pierwszego, jak i drugiego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Praca socjalna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów, ponieważ łączy elementy pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii i prawa. Tylko studia na kierunku praca socjalna nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Projekt SELF - webinar na zakończenie pierwszego cyklu SEM [RELACJA]

W piątek, 14 maja br. odbyło się ostatnie, zdalne spotkanie w ramach pierwszego cyklu Social Economy Mission.

Rusza projekt wzmacniający działania samopomocowe w obszarze zdrowia psychicznego na Pomorzu - 50 Decybeli [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia wyciągniętą dłoń. Fot. Canva
Grafika poglądowa, przedstawia wyciągniętą dłoń. Fot. Canva

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji oraz Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zapraszają do udziału w projekcie „50 decybeli - edukacja i samopomoc w zakresie zdrowia psychicznego". Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona.

 

Dlaczego „50 decybeli – edukacja i samopomoc w zakresie zdrowia psychicznego"?

 • Samopomoc to wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, tworzenie razem nowej jakości swojego otoczenia
 • Samopomoc to istotny element we wsparciu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
 • Budowanie sieci oparcia w lokalnym środowisku jest niezbędne w utrzymaniu zdrowia psychicznego
 • Samopomoc razem z pomocą psychiatryczną i psychologiczną stanowią spójną całość we wsparciu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
 • Głos osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego wciąż jest słabo słyszalny
 • Edukacja społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego jest ważna 
 • Do zmiany użyte będą tradycyjne i cyfrowe środki upowszechniania informacji (telefoniczny punkt informacyjny, portal otwartebramy.org, social media, podcasty, webinary)
 • Organizatorom zależy na wzmocnieniu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich głosu w przestrzeni publicznej

Uczestnicy

 • 10 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego z województwa pomorskiego
 • 10 osób – sojuszników zdrowienia, np. osoby zainteresowane zdrowiem psychicznym – studenci, pracownicy pomocy społecznej/ochrony zdrowia – z województwa pomorskiego

Profil uczestnika

Organizatorzy poszukują osób, które spełniają przynajmniej część z poniższych opisów:

 • mają ukończone 18 lat
 • doświadczyły lub doświadczają kryzysu psychicznego, np. depresja, schizofrenia, chad lub ich zainteresowanie obejmuje tematykę zdrowia psychicznego i są studentami/pracownikami służby zdrowia/pomocy społecznej/ngo itp.
 • interesują się pisaniem i tworzeniem treści internetowych/robieniem zdjęć/grafiką komputerową
 • chcą zaangażować się w tworzenie portalu o zdrowiu psychicznym otwartebramy.org
 • chcą zdobyć doświadczenie w prowadzeniu punktu informacyjno – edukacyjnego
 • chcą zdobyć doświadczenie w budowaniu społeczności samopomocowej
 • chcą działać w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego

Korzyści

Uczestnicząc w projekcie można m.in. zyskać:

 • udział w konkursie literacko – fotograficznym
 • udział w warsztatach z pisania, włączenia cyfrowego, psychospołecznym, ABC samopomocy
 • możliwość rozwoju portalu otwartebramy.org i staż w redakcji
 • doświadczenie w pisaniu artykułów, prowadzeniu social mediów i robieniu fotoreportaży
 • pracę nad konceptem pierwszego pomorskiego czasopisma dotyczącego samopomocy
 • doświadczenie w animowaniu inicjatyw samopomocowych
 • doświadczenie w prowadzeniu punktu informacyjno – edukacyjnegow

Wydarzenia

W ramach projektu zaplanowano:

 • 6 webinarów dotyczących zdrowia psychicznego ze specjalistami
 • 6 podcastów z gośćmi specjalnymi
 • V Pomorskie Forum Samopomocy
 • powstanie księgi dobrych praktyk
 • powstanie konceptu pierwszego pomorskiego czasopisma samopomocowego
 • zawiązanie grupy samopomocowej
 • uruchomienie telefonu wsparcia
 • konkurs literacko – fotograficzny dotyczący zdrowia psychicznego
 • warsztaty literackie, cyfrowe, psychospołeczne, ABC Samopomocy

Jak wziąć udział?

Organizatorzy przedstawiają 5 możliwości włączenia się w projekt:

 1. Można przesłać swoją pracę na konkurs literacko – fotograficzny lub zgłosić się za pomocą maila
 2. Wziąć udział w warsztatach literackich, cyfrowych, psychospołecznych i samopomocowych
 3. Zostać stażystą w redakcji otwartebramy.org 
 4. Rozwinąć kompetencje podczas warsztatów ABC samopomocy i załóżyć własną grupę samopomocową lub stać się jej częścią
 5. Zostać gościem specjalnym podcastu i opowiedzieć swoją historię zdrowienia

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.otwartebramy.org,email: i.karolewska@otwartebramy.orgtelefon: 735 199 618.

[Powyżej plakat promocyjny. Zawiera ilustracje poglądowe podpisane - konkurs, warsztaty, staż, grupy samopomocowe, podcasty, forum samopomocy oraz logotypy organizatorów wydarzenia]

view szablon artykułu