Darmowe, domowe testy na HIV [INFORMACJA]

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie prowadzi kampanię społeczną "Koniec AIDS" w ramach której można samodzielnie wykonać test na obecność wirusa HIV we własnym domu.

Darmowa aplikacja graficzna dla podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji non-profit [INFORMACJA CANVA]

Canva - proste narzędzie internetowe do tworzenia grafik, dostępne jest za darmo w wersji premium dla podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji non-profit.

Natychmiastowa izolacja osób stosujących przemoc w rodzinie – nowe regulacje prawne [INFORMACJA]

Prezydent Andrzej Duda podpisał 19 maja ustawę antyprzemocową. Odtąd to nie ofiara, lecz sprawca przemocy domowej będzie musiał opuścić wspólny lokal.

"PFRON wspiera Ciebie" - pakiet rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami [INFORMACJA]

„PFRON wspiera Ciebie" to element rządowej Tarczy Antykryzysowej i pakiet rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w okresie pandemii koronawirusa. Jednym z elementów wsparcia jest dofinansowanie kosztów domowej opieki nad tymi, którzy nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć, np. w warsztatach terapii zajęciowej. Program zakłada przekazanie środków w wysokości 500 zł miesięcznie dla jednej osoby z niepełnosprawnością i wypłacanie ich przez trzy miesiące.

Znasz kogoś kto wspiera seniorów podczas epidemii? Zgłoś go do nagrody w konkursie „Pomorskie Dla Seniora”! [TERMIN DO 17.06!]

Epidemia COVID-19, to trudny czas dla wszystkich. Jedną z najbardziej zagrożonych grup są natomiast osoby powyżej 60 roku życia. Seniorzy należą bowiem do grupy wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. W związku tym spora część osób starszych zmuszona została do bezwzględnego pozostania w domu. W wielu przypadkach osoby te z dnia na dzień zostały po prostu odcięte od świata.

Pomoc w radzeniu sobie z problemem alkoholowym w czasie epidemii COVID-19 [Informacja PARPA]

Wspólnota Anonimowych Alkoholików informuje wszystkie osoby, które poszukują pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

Osobisty plan awaryjny - jak uchronić się przed przemocą domową podczas epidemii ? [WSKAZÓWKI RPO]

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Fundacją Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieską Linią, opracował "Osobisty plan awaryjny", czyli swego rodzaju poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej.

Remonty i łatwiejszy dostęp. 4,5 mln zł na modernizację jednostek rehabilitacyjnych z Pomorza

Dofinansowanie uzyskają obiekty służące rehabilitacji, jak domy pomocy społecznej czy ośrodki szkolno-wychowawcze. Zamontowane zostaną windy i podjazdy la wózków. Dzięki inwestycjom dostęp do budynków będzie łatwiejszy, wygodniejszy i dostosowany do potrzeb.

Stanowisko PARPA w sprawie świadczenia pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy [REKOMENDACJE]

W czasie pandemii w szczególnej sytuacji znajdują się dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które nie mogą korzystać z pomocy udzielanej w świetlicach socjoterapeutycznych. Zawieszona jest również bezpośrednia forma pomocy w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych, grupach terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy domowej.

Środki na opiekę wytchnieniową dla samorządów [PILNE]

Zdjęcie poglądowe. Dłoń wyciągnięta w geście pomocy drugiej osobie.
Fot. ©Depositphotos/belchonock

Zachęcamy pomorskie samorządy do udziały w naborze wniosków w programie, w ramach którego możliwe jest zapewnienie opieki wytchnieniowej dla osób zależnych. Sytuacja osób z niepełnoprawnościami i seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów stała się w związku ze stanem epidemii jeszcze trudniejsza. Wiele placówek świadczących dzienne wsparcie dla tych osób nie może bowiem normalnie funkcjonować. Ponadto z powodu stanu epidemii w wielu gminach usługi opiekuńcze zostały znacznie ograniczone. Wynika to m.in. z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób świadczących tego typu usługi.

W związku z epidemią COVID-19 sytuacja opiekunów zależnych jeszcze trudniejsza

W związku z zaistniałą sytuacją, opiekunowie dorosłych osób zależnych oraz dzieci powyżej 8. roku życia z niepełnosprawnościami, nie mogą liczyć na żadne dodatkowe zasiłki. Wielu z nich wykorzystuje zatem swoje urlopy wypoczynkowe lub zmuszona jest wziąć urlop bezpłatny w celu zapewnienia opieki nad swoimi bliskimi. Po ustaniu stanu epidemii problem zapewnienia wsparcia osobom zależnym nie zniknie. Niestety można spodziewać się że ich sytuacja będzie dodatkowo utrudniona, wielu opiekunów faktycznych wykorzysta bowiem do tego czasu całą pulę urlopu.  Nie bez znaczenia, jest również fakt iż w związku z zaistniałą sytuacja opiekunowie osób zależny niekiedy muszą mierzyć się z jeszcze większymi wyzwaniami, ponieważ ich podopieczni obecny kryzys przeżywają znacznie gorzej niż inni. W związku z tym niezbędne będzie dodatkowe wsparcie psychologiczne. Mowa tutaj nie tylko o wsparciu osób zależnych ale również ich opiekunów.

OMGGS wystosował apel do samorządów

Apel o udział samorządów z Trójmiasta i okolicznych powiatów w ww. naborze wystosowany został przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku zdecydowanie popiera ten apel. Jednocześnie zachęcamy do udziału w naborze, również samorządy z innych części naszego województwa – zapewnia Katarzyna Weremko dyrektor ROPS.  

Apel OMGGS dostępny do pobrania

Opieka wytchnieniowa – wyzwanie na najbliższe lata

Opieka wytchnieniowa jest elementem systemu pomocy społecznej. Jest to czasowa np. kilkugodzinna, jednodniowa, weekendowa lub kilkunastodniowa usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną (zależną), dokonująca się w zastępstwie za opiekuna faktycznego (np. rodzica lub dzieci) w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna. Jako uzupełnienie kompleksowych działań w zakresie wsparcia i aktywizacji osób niesamodzielnych istotne jest również stałe zwiększanie poziomu wiedzy i kompetencji profesjonalnej kadry sprawującej opiekę, której liczba jest zdecydowanie zbyt mała, zwłaszcza w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji demograficznej regionu. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu usługi, samorządy potrzebują większego wsparcia w realizacji tego typu usług.

Samorządy mogą starać się o środki na ten cel w ramach rządowego Programu „Opieka Wytchnieniowa", który realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ubiegłej edycji dla województwa pomorskiego zostało przyznane dofinansowanie na realizację opieki wytchenieniowej w następującym wymiarze: Moduł I w kwocie 1 544 654,56 zł; Moduł II w kwocie 195 471,36 zł; Moduł III w kwocie 128 366,12 zł.

W ubiegłym roku ze środków w ramach programu skorzystało m.in. Miasto Sopot

Ze wsparcia w ramach ww. funduszu w 2019 roku skorzystało m.in. Miasto Sopot. W Środowiskowym Domu Samopomocy - Ośrodku Adaptacyjnym MOPS Sopot, uruchomione zostały miejsca dziennej opieki wytchnieniowej. Usługi te świadczone są w godzinach funkcjonowania Ośrodka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Osoba, która na co dzień opiekuje się swoim niesamodzielnym krewnym może znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia, odpocząć lub załatwić swoje sprawy. W tym czasie podopiecznym zajmuje się wykwalifikowany opiekun, który zapewnia pielęgnację w podstawowym zakresie. Ośrodek oferuje również wyżywienie oraz terapię zajęciową dostosowaną do możliwości osoby, która objęta jest wsparciem. Z dziennej opieki wytchnieniowej skorzystać  mogą członkowie rodzin lub osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, np. osobami z demencją czy poruszającymi się na wózku.

Program

Zakres tegorocznej edycji programu został wypracowany w ścisłej współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych, m.in. z Kołem Gdańskim Polskiego Stowarzyszania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu program został dostosowany do rzeczywistych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych.

Ogłoszenie o naborze oraz szczegółowe wymagania wynikające z niego dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2020

 

Uwaga ! Zmniana terminarza !

 

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 z dnia 30.03.2020 r.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zaplanowane obecnie terminy naborów w ramach programów resortowych pn.: "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 ulegają zmianom w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

 

  • Terminy naboru wniosków w ramach Programów:
  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 22 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do 3 kwietnia 2020 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 6 maja 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do 17 kwietnia 2020 r.

 

  • Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 20 maja 2020 r. Pierwotny termin był do 30 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo Ministerstwo informuje, że w sytuacji wydłużenia stanu epidemii terminy naborów wniosków w ramach ww. Programów mogą ulec zmianie.

view szablon artykułu