Jarmark Św. Dominika 2022 – zapraszamy PES z Pomorza do udziału! Spotkanie informacyjne już 6 czerwca! [INFORMACJA]

Trwają przygotowania do udziału pomorskich podmiotów ekonomii społecznej w 762. Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 23 lipca – 14 sierpnia 2022 r. Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym on-line, które odbędzie się 6 czerwca br. o godzinie 10:00.

Drugie posiedzenie nowej kadencji Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA]

We wtorek, 24 maja 2022 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się kolejne posiedzenie PKRES poprowadzone przez Ewę Czeplinę – Współprzewodniczącą Komitetu.

Szkolenia dla gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych [RELACJA]

17 maja 2022 roku w Hotelu Focus Premium w Gdańsku odbyło się zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej szkolenie dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych „Kontakt z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w ramach pracy Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

Za nami konferencja o centrach usług społecznych organizowana przez ROPS! [RELACJA, MATERIAŁY]

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w obszarze polityki społecznej w Pomorskie – konferencja „Idea solidarności i równości społecznej w realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych (CUS)", która odbyła się w Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre

Informacja KCPU na temat pomocy obywatelom Ukrainy [INFORMACJA]

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o możliwości wykorzystania dochodów gmin z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o uruchomieniu Telefonu Zaufania dla osób z Ukrainy.

Jak zbudować pozytywny wizerunek swojej organizacji? O tym już 24 maja podczas drugiego spotkania Akademii Pomorskiej ES [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie w ramach Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej! Tym razem tematem przewodnim będzie budowanie wizerunku organizacji. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 24 maja br. o godz. 16.30. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy.

Pierwsze spotkanie z cyklu Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej [RELACJA]

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Fundacji RC w dniu 26.04.2022r. odbyło się szkolenie dla pomorskich Przedsiębiorstw Społecznych dotyczące najważniejszych kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień [INFORMACJA]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla gminnych pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień, gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które odbędzie się 17-18 maja 2022 r. w Gdańsku.

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej kadencji 2022-2024 uroczyście zainaugurowany! [RELACJA]

W czwartek, 21 kwietnia 2022r. w sali „Niebo Polskie" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste spotkanie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, rozpoczynające kadencję 2022-2024.

Szkolenia w Mrągowie. Projekt "Partnerstwo dla Rodziny" [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia.
Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia.

W dniach 02-03.08.2021 r. oraz 04-05.08.2021 r. w Mrągowie odbyły się dwa dwudniowe szkolenia: „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, praca z dzieckiem z zaburzeniami osobowości, zachowań i rozwoju oraz praca z dzieckiem w depresji" i „Wczesne wykrywanie/ rozpoznanie syndromów dziecka krzywdzonego. Dziecko jako ofiara przemocy-diagnoza i forma pomocy" zorganizowane w związku z realizacją projektu „Partnerstwo dla Rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W szkoleniach uczestniczyło pięćdziesięciu przedstawicieli systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia w ramach projektu  „Partnerstwo dla Rodziny" organizowane są dla  pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  w tym podmiotów zaangażowanych w  realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (np. asystentów rodziny, rodzin zastępczych, pomocowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych).

view szablon artykułu