Praca dla psychologa w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym [OFERTA PRACY]

W Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym trwa nabór na stanowisko psychologa. Termin przesłania ofert mija 1 lipca br. Szczegóły poniżej.

Otwarty konkurs ofert dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nowe programy profilaktyczne przyjęte! Sejmik jednogłośnie przyjął najważniejsze w województwie dokumenty w zakresie uzależnień

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas sesji, która odbyła się 31 maja br. jednogłośnie przyjęli dwa kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania uzależnieniom dokumenty strategiczne dla naszego regionu: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania. Dyżury także w dni świąteczne! [INFORMACJA]

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że od 1 maja br. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania rozszerzył swoją działalność o dni świąteczne.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021" [INFORMACJA]

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw zaprasza do udziału w konkursie "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021". Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2021 r.


Trwają konsultacje projektu Ustawy o ekonomii społecznej [INFORMACJA]

W środę, 19 maja br. ukazał się projekt ustawy o ekonomii społecznej – tak długo wyczekiwany dokument. Ustawa reguluje organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej oraz zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej. Teraz trwa proces opiniowania zapisów projektu Ustawy.

Praca socjalna – trwa nabór na studia na Uniwersytecie Gdańskim [INFORMACJA]

Chciałabyś/chciałbyś studiować, ale nie wiesz jeszcze co? Być może kierunek studiów praca socjalna będzie odpowiedni dla Ciebie? Trwa rekrutacja na studia pierwszego, jak i drugiego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Praca socjalna to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów, ponieważ łączy elementy pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii i prawa. Tylko studia na kierunku praca socjalna nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Projekt SELF - webinar na zakończenie pierwszego cyklu SEM [RELACJA]

W piątek, 14 maja br. odbyło się ostatnie, zdalne spotkanie w ramach pierwszego cyklu Social Economy Mission.

Trwa kwesta na rzecz pomorskich hospicjów! Zapraszamy do udziału w tegorocznych Polach Nadziei! [INFORMACJA]

Zdjęcie przedstawia symboliczne przekazanie flagi Pól Nadziei reprezentantom Samorządu Województwa Pomorskiego. Fot. Marcin Mielewczyk
Zdjęcie przedstawia symboliczne przekazanie flagi Pól Nadziei reprezentantom Samorządu Województwa Pomorskiego. Fot. Marcin Mielewczyk

Jak co roku na wiosnę, odbywa się wielka kwesta na rzecz pomorskich hospicjów. Gorąca zachęcamy do udziału w akcji, która potrwa do 2 maja br.

 

Pola Nadziei na Pomorzu 2021

Pola Nadziei organizowane są każdej wiosny w wielu miastach Polski, także w Trójmieście i w Pucku. Celem akcji jest pozyskanie finansowego wsparcia hospicyjnej opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi u kresu życia. Równie ważny jest także jej cel edukacyjny i wspólnotowy: propaguje wolontariat, otwiera serca i oczy na potrzeby osób cierpiących. 

Program

W programie tegorocznej akcji znalazły się:

  • 19 kwietnia - 2 maja: zbiórka środków na rzecz opieki paliatywnej (poprzez stronę www.polanadzieinapomorzu.pl, portalu Facebook, portalu zrzutka.pl oraz w skarbonkach) 
  • 23-25 kwietnia: marszobieg "Żonkilowa droga" - wspólny marsz, gdzie osoby zainteresowane mogą łączyć się w dowolnym miejscu, na dowolnym dystansie. 
  • 25 kwietnia: Akcja charytatywna oraz premiera telewizji Pól Nadziei, gdzie będzie można zobaczyć na czym polega opieka hospicyjna, jak wygląda troska o pacjentów i codzienne działanie. Ogranizatorzy zapewniają iż nie zabraknie energetycznych koncertów i rozmów z ciekawymi ludźmi.

Informacje

Szczegółowe informacje na temat akcji znaleźć można na stronie internetowej oraz profilu facebook akcji.

[Poniżej znajduje się plakat promocyjny akcji, zawierający opisane w artykule informacje]

[Galeria zdjęć przedstawia symboliczne przekazanie flagi "Pól Nadziei" przez reprezentantów pomorskich hospicjów na ręce przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego: Agnieszki Kapały-Sokalskiej - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego w towarzystwie Katarzyny Weremko - Dyrektora ROPS, Agnieszki Zabłockiej - Z-cy Dyrektora ROPS oraz Andrzeja Kowalczysa - Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z NGO] 

view szablon artykułu