Dziecko z FASD w przedszkolu i w szkole. Weź udział w webinarium 30.09!

Alkoholowy zespół płodowy (ang. fetal alcohol syndrome, FAS, AZP) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za nami ! [RELACJA]

W piątek, 18.09.2020 odbyło się kolejne, już czwarte w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Heba.

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej [WYNIKI]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 22 września 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2020.

Trwają szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie [RELACJA]

W dniu 14 września rozpoczął się cykl szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu naszego województwa pt." Rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy ZI / kiedyś i dziś / jak się prościej odnaleźć w zmieniającej się rzeczywistości społecznej."

XXVI Posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [relacja, materiały do pobrania]

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej 10 września 2020 roku obradował po raz XXVI. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i tym razem spotkanie odbyło się w formie zdalnej. W posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczył nowy przedstawiciel Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: Krzysztof Sławski - Koordynator merytoryczny NOWES. Witamy w gronie PKRES!

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu uzgodnień projektów zintegrowanych dot. rozwoju infrastruktury i usług społecznych w ramach RPO WP 2014-2020. Nabór fiszek do 12.10!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) planuje ogłoszenie naboru na realizację projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w powiązaniu z Działaniem 7.3 Infrastruktura społeczna. Przyjęta formuła oznacza, że każdy podmiot biorący udział w naborze realizować będzie dwa projekty:

Za nami 5 Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku [RELACJA]

W dniu 8 września 2020 roku w Lęborku odbyło się 5 Lokalne Forum Międzysektorowe zorganizowane przez UP Foundation - Fundację Inicjowania Rozwoju.

Jako pracownik socjalnych pracowałeś w ostatnim czasie w formie zdalnej? Weź udział w badaniu [ZAPROSZENIE]

Międzynarodowa Federacja Pracy Socjalnej i Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet Gdański zaprasza do udziału w badaniu ankietowym: Pracownik socjalny w czasie pracy zdalnej.

Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie [INFORMACJA]

W imieniu Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zapraszamy na obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, będące częścią pomorskiej kampanii społecznej pod hasłem: „Odmień swoją głowę," odbywające się w dniach 13 - 18 września 2020 r w całym Trójmieście.

Wsparcie Gdańska dla mieszkańców doświadczających przemocy domowej [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia stopy kobiety, przywiązanej do ziemi łańcuchem
Fot. pixabay.com

Miasto Gdańsk informuje o możliwościach uzyskania nieodpłatnej pomocy przez swoich mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie.

 

Przemoc domowa w czasie epidemii

Jak wskazują krajowe statystyki, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego obserwuje się wzrost negatywnego zjawiska przemocy domowej. Spowodowane jest to ograniczeniem możliwości przemieszczania się, a w niektórych przypadkach obowiązkową kwarantanną. Gdzie osoby znajdujące się w tej niezwykle trudnej sytuacji mogą szukać pomocy?

Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku

Centrum prowadzi konsultacje zdalnie: telefonicznie, e-mailowo oraz przez Skype'a dla wszystkich mieszkańców województwa - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 pod nr. tel.: 604 590 117, lub przy pomocy e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

Na głównej stronie internetowej Centrum Praw Kobiet (https://cpk.org.pl/) powstał live chat, który daje możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu ze  specjalistkami: prawniczkami i psycholożkami, które dyżurują w następujących godzinach:

  • poniedziałek: 10:00-17:00 dyżur psychologiczny
  • wtorek: 10:00-15:00 dyżur psychologiczny
  • środa: 10:00-16:00 dyżur psychologiczny; 16:00-17:00 dyżur prawniczy; 17:00-19:00 dyżur psychologiczny
  • czwartek: 10:00-14:00 dyżur psychologiczny; 14:00-18:00 dyżur prawniczy
  • sobota: 13:00-15:00 dyżur psychologiczny

Wsparcie kierowane jest nie tylko do mieszkańców Gdańska, ale też całego Pomorza.

Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Gdańsku 

MOPR prowadzi całodobowy telefon informacyjny dla mieszkańców Gdańska doświadczających przemocy, pod numerem - 500 218 337. Wsparcie można uzyskać również kontaktując się mailowo: wsparcie@mopr.gda.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR 

W OIK działa całodobowa linia interwencyjna oferująca natychmiastową pomoc w ekstremalnych przypadkach oraz porady psychologiczne dla osób z terenu Gdańska pod numerami - 58 511 01 21 lub 58 511 01 22.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii 

Oferują specjalny rodzaj wsparcia gdańszczanom, jakim jest terapia dla osób agresywnych, niepanujących nad emocjami, mających skłonność do zachowań przemocowych. Hasło przewodnie inicjatywy brzmi: „Nie walcz z rodziną - zawalcz o nią". Osoby, które chcą skorzystać z terapii mogą dzwonić na numer 791 808 872. Linia otwarta jest w dni powszednie, codziennie do godz. 19:00.

Więcej informacji

Dokładne informacje na temat wsparcia oferowanego na terenie Gdańska znaleźć można na stronie interenetowej gdansk.pl

view szablon artykułu