Jak funkcjonują przedsiębiorstwa społeczne z subregionu nadwiślańskiego w czasie epidemii?

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotyka niemal wszystkie dziedziny działalności gospodarczej, w tym ekonomię społeczną. Zapraszamy do przeczytania krótkich historii o tym jak w sytuacji kryzysu radzą sobie przedsiębiorstwa społeczne ze wschodniej części Pomorza. Do tej pory pisaliśmy już o sytuacji przedsiębiorstw społecznych z obszaru metropolitalnego i południowego. Pisaliśmy również o sytuacji w podmiotach reintegracyjnych. Tym razem sprawdziliśmy sytuację podmiotów, które na co dzień współpracują z Nadwiślańskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu.

Zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [STANOWISKO PARPA]

W życie weszła ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia, m.in. możliwość wydłużenia ważności zezwoleń, zwolnienia z opłat, przedłużenia terminu dokonania opłaty, a także zmiany dotyczące wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dające możliwość wydatkowania tych środków również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wiesz jak poprawić dostępność produktów dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji ? Weź udział naborze !

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza II turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności". Poszukiwane są rozwiązania służące poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Celem inicjatywy jest współpraca z zaangażowanymi osobami, organizacjami, instytucjami i firmami, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania oraz dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować. Innowatorom zapewnia się wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca 2020 r.

Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19 [Pomorskie S.O.S]

Powiat Lęborski złożył wniosek o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S".

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019

Podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 czerwca 2020 r. radni przyjęli informację dot. Oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2019. Dokument został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i zawiera najważniejsze kwestie dotyczące obszaru polityki społecznej na Pomorzu w minionym roku.

Poradnia narkotykowa on-line [INFORMACJA]

Uruchomiona została internetowa platforma poradni narkotykowej. Oferuje pomoc email,czat z ekspertem a także wyszukiwarkę placówek w miejscu zamieszkania.

Pomoc dla ośrodka w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa w ramach Pomorskie S.O.S podpisana!

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny (m.in. EKG), sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma ośrodek w Wandzinie w związku z COVID-19. Pierwsza umowa na dofinansowanie grantu w ramach "Pomorskie S.O.S" podpisana. Dofinansowanie wyniesie 84 tys. zł.

Marsz Żółtej Wstążki Online. Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego.

Co roku ulicami Warszawy przechodzi Marsz Żółtej Wstążki, Marsz o godność – solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. W tym roku wydarzenie to ma formę online i trwa od 20 maja do 9 czerwca 2020 r. Organizatorami są Fundacja eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego.

Darmowe, domowe testy na HIV [INFORMACJA]

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie prowadzi kampanię społeczną "Koniec AIDS" w ramach której można samodzielnie wykonać test na obecność wirusa HIV we własnym domu.

Wsparcie Gdańska dla mieszkańców doświadczających przemocy domowej [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia stopy kobiety, przywiązanej do ziemi łańcuchem
Fot. pixabay.com

Miasto Gdańsk informuje o możliwościach uzyskania nieodpłatnej pomocy przez swoich mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie.

 

Przemoc domowa w czasie epidemii

Jak wskazują krajowe statystyki, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego obserwuje się wzrost negatywnego zjawiska przemocy domowej. Spowodowane jest to ograniczeniem możliwości przemieszczania się, a w niektórych przypadkach obowiązkową kwarantanną. Gdzie osoby znajdujące się w tej niezwykle trudnej sytuacji mogą szukać pomocy?

Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku

Centrum prowadzi konsultacje zdalnie: telefonicznie, e-mailowo oraz przez Skype'a dla wszystkich mieszkańców województwa - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 pod nr. tel.: 604 590 117, lub przy pomocy e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

Na głównej stronie internetowej Centrum Praw Kobiet (https://cpk.org.pl/) powstał live chat, który daje możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu ze  specjalistkami: prawniczkami i psycholożkami, które dyżurują w następujących godzinach:

  • poniedziałek: 10:00-17:00 dyżur psychologiczny
  • wtorek: 10:00-15:00 dyżur psychologiczny
  • środa: 10:00-16:00 dyżur psychologiczny; 16:00-17:00 dyżur prawniczy; 17:00-19:00 dyżur psychologiczny
  • czwartek: 10:00-14:00 dyżur psychologiczny; 14:00-18:00 dyżur prawniczy
  • sobota: 13:00-15:00 dyżur psychologiczny

Wsparcie kierowane jest nie tylko do mieszkańców Gdańska, ale też całego Pomorza.

Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Gdańsku 

MOPR prowadzi całodobowy telefon informacyjny dla mieszkańców Gdańska doświadczających przemocy, pod numerem - 500 218 337. Wsparcie można uzyskać również kontaktując się mailowo: wsparcie@mopr.gda.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR 

W OIK działa całodobowa linia interwencyjna oferująca natychmiastową pomoc w ekstremalnych przypadkach oraz porady psychologiczne dla osób z terenu Gdańska pod numerami - 58 511 01 21 lub 58 511 01 22.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii 

Oferują specjalny rodzaj wsparcia gdańszczanom, jakim jest terapia dla osób agresywnych, niepanujących nad emocjami, mających skłonność do zachowań przemocowych. Hasło przewodnie inicjatywy brzmi: „Nie walcz z rodziną - zawalcz o nią". Osoby, które chcą skorzystać z terapii mogą dzwonić na numer 791 808 872. Linia otwarta jest w dni powszednie, codziennie do godz. 19:00.

Więcej informacji

Dokładne informacje na temat wsparcia oferowanego na terenie Gdańska znaleźć można na stronie interenetowej gdansk.pl

view szablon artykułu